Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

posted Jan 16, 2018, 8:36 AM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng hôm nay, Matthew 2: 1-12, tường thuật lại cuộc tìm kiếm Vua người Do thái mới hạ sinh của các nhà thông thái đến từ phương Đông. 

Họ đã thấy xuất hiện trên bầu trời quê hương của họ một ngôi sao rất lạ thường. Với kiến thức và sự khôn ngoan của mình, các nhà thông thái này cho rằng việc xuất hiện của ánh sao này loan báo việc xuất hiện của một vị vua mới, và họ đã lên đường kiếm tìm. 

Theo ánh sao, các nhà thông thái của phương Đông đã đến kinh thành Jerusalem. Câu hỏi của các ông "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” (Mt 2:2) đã làm xôn xao tất cả mọi cư dân trong thành từ vua quan đến thứ dân. 

Cùng nhau ta suy nghĩ về điểm này. Tại sau ánh sao lại mất dạng ở Jerusalem? Kiến thức tự nhiên và sự khôn ngoan chỉ có thể đưa các nhà thông thái đến được nơi này. Để được diện kiến Vị Vua mới, họ phải dò hỏi. Có thể lắm ánh sao từ trời Đông đã đưa các ông đến Jerusalem, để rồi với câu hỏi của mình các ông trở thành sứ giả của tin vui cho mọi người "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” 

Hêrôđê – Vua người Do-thái đã phải triệu tập các kinh sư để hỏi về vấn đề này. Qua các kinh sư, vua Hêrôđê đã biết Vị Vua Mới vừa được hạ sinh tại Bethlehem. Sau cuộc đàm đạo với Hêrôđê các nhà thông thái đã lên đường đi Bethlehem. Chúng ta có thể thấy một cách rất rõ ràng là những người thông thái này không để cho các trở ngại làm cản trở cuộc hành trình của mình. Họ chỉ có một mục đích duy nhất đó là tìm cho được Vị Vua vừa hạ sinh. Liệu đức tin của chúng ta có mạnh mẽ và quyết tâm như họ! 

Khi họ đã tìm thấy Vua trẻ, họ bái chào trong sự kính trọng và họ đặt trước mặt Ngài những tặng phẩm quý giá nhất của đời người. Họ không giữ cái gì cả cho bản thân. Phần mình, chúng ta mang những gì cho Chúa Kitô? Chúng ta có giữ gì lại không? Điều đó có thể là gì? 

Sau khi họ được nhìn thấy Thánh Tử Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse, họ lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm, trở về quê hương bằng một con đường khác. 

Tin Mừng của Lễ Hiển Linh giúp mỗi chúng ta suy nghĩ lại cách sống đạo của mình. Chúng ta đang theo cách nào để tìm ra Chúa? Những trở ngại nào chúng ta sẽ phải đối mặt trên đường đi? Liệu chúng ta có cởi mở tâm hồn để đón nhận ân sủng mà Chúa rộng ban ban cho chúng ta? Liệu cách sống đạo của mỗi chúng ta có làm cho những người chung quanh mình nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và của những người chung quanh? Chúng ta có vui sống đời sống đức tin của mình không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments