Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

posted Jan 9, 2016, 12:54 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 17, 2016, 11:56 AM ]

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Luca 3: 15-22, có thể làm nảy sinh một vài thắc mắc. 

Cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nadarét trong những năm tháng đó như thế nào? 

Điều gì đã làm Ngài bước ra khỏi cuộc sống ẩn dật? 

Đức Giêsu có phải tìm kiếm để biết thánh ý của Thiên Chúa Cha không? 

Thánh Kinh chỉ ghi lại một biến cố xảy ra khi Chúa Giêsu ở tuổi thiếu niên. Khi ấy Ngài vừa mười hai tuổi, Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Ngài lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Khi lễ hội hoàn tất, mọi người ra về, thì Ngài lạc lại ở Đền Thờ khiến Cha Mẹ phải lo toan kiếm tìm. Ngoài biến cố này, Thánh Kinh không nói gì hơn cho đến khi Ngài xuất hiện tại dòng sông Gio-đan để chịu phép rửa. Điều mà Thánh Kinh nói đến rất nhiều lần là Chúa Giêsu đã trở nên giống con người chúng ta trong tất cả mọi sự ngoài trừ tội lỗi. 

Thế nên, là con người thì Chúa Giêsu có hành động và suy nghĩ của một con người; nghĩa là Ngài cũng được dạy dỗ và học hỏi. Chúng ta có thể nói rằng Ngài đã học hỏi về bản thân mình khi lớn lên và đi vào tuổi trưởng thành. 

Mọi việc đã thay đổi ngay sau Ngài chịu phép rửa, đang lúc cầu nguyện. Các từng trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trên trời: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha" (Lc 3: 21-22). 

Con Thiên Chúa ở giữa loài người. Đức Kitô đã sống như chúng ta, ăn uống như chúng ta, nói ngôn ngữ của chúng ta và rồi đã chết cho cái chết của chúng ta và đưa ta trở về cuộc sống viên mãn với Đức Chúa Cha. 

Khi cử hành Bí Tích Rửa Tội, tiếng nói mà ta nghe thấy là tiếng nói của giáo sĩ và của cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu khi họ cam kết sẵn sàng yêu thương và giáo dục con cái họ sống cuộc sống đức tin. 

Trong nghi thức nước được đổ ra, lời bí tích được công bố: "Cha rửa con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." Với con mắt bằng da thịt ta không thấy gì xảy ra cũng không nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa phán từ trời cao xuống, nhưng ta đã biết và hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

"Các con là con cái của Cha và Cha luôn yêu thương các con!" 

Thật là một niềm vui khó tả khi chúng ta mạo muội so sánh bí tích Rửa Tội của mình với việc Chúa Giê su chịu phép rửa. 

Sau biến cố tại dòng sông Gio-đan, Chúa Giê su đã xuất hiện công khai và lên đường loan báo tin mừng cứu độ. Được nhìn nhận và gọi là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải lên đường rao truyền Lời Chúa cho anh em của mình!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments