Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

posted May 30, 2015, 1:37 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:28 AM ]

Đâu đó không ít lần ta hỏi nhau “Thiên Chúa là ai!”

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo giúp ta câu trả lời về Thiên Chúa mà ta tôn thờ.  Đoạn 200 của sách Giáo Lý viết: “Thiên Chúa là Đấng duy nhất: chỉ có một Thiên Chúa. “Vì vậy đức tin Kitô giáo tin và tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa, xét theo bản tính, bản thể và yếu tính.”  Đoạn 202 tiếp theo ý trên cho ta biết: “Chính Chúa Giêsu xác quyết rằng Thiên Chúa là “Chúa Duy Nhất”, và phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực. Đồng thời, Người cũng minh định rằng chính Người là “Chúa”.  Tuyên xưng “Đức Giêsu là Chúa” là nét đặc thù của đức tin Kitô giáo. Điều này không trái ngược với đức tin vào một Thiên Chúa Duy Nhất. Tin vào Chúa Thánh Thần là “Chúa và là Đấng ban sự sống” không hề đưa đến sự chia cắt nào nơi Thiên Chúa Duy Nhất:

“Chúng tôi tin cách vững vàng và tuyên xưng cách đơn sơ rằng chỉ có Một Thiên Chúa chân thật, vĩnh cửu, vô hạn và bất biến, vô phương thấu hiểu, toàn năng và khôn tả, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Ba Ngôi Vị, nhưng chỉ có một yếu tính, một bản thể hoặc một bản tính hoàn toàn đơn nhất”

Từ sách Giáo Lý Công Giáo, ta có thể tìm thấy rất nhiều câu hỏi cũng như những câu trả lời về Thiên Chúa và về những lời dạy đức tin.  Dẫu rằng các câu trả lời từ sách Giáo Lý rất rõ ràng nhưng Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi vẫn là mầu nhiệm, và với trí hiểu biết có hạn của con người ta không bao giờ hiểu được mầu nhiệm này.  Chắc rằng khi ở trên thiên đàng với Chúa ta mới hiểu được!  Hy vọng sao các bài đọc của Chúa Nhật này giúp ta hiểu được đôi chút về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Bài đọc thứ nhất đưa ta trả về khoảng thời gian khi Dân Chúa vừa được thoát khỏi kiếp sống nô lệ và đang trên đường về vùng Đất Hứa.  Thủ Lãnh Mô-se nhắc nhở dân Do-Thái về những đặc tính khác thường của Thiên Chúa;

Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?  Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? (Đnl. 4: 32-33)

Huấn thị của Mô-se cho ta hiểu rõ ở mọi thời và mọi lúc Thiên Chúa luôn bận tâm đến con cái của Ngài.

Trong thư gửi Giáo Đoàn Roma, thánh Phao-lô xác tính rằng;

Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!"(Rm 8: 15)

Thánh Nhân đi xa hơn nữa khi quả quyết:

Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.  Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô. (Rm 8:15-16).

Lời dạy của Phao-lô giúp ta xác quyết rằng chúng ta ở trong mối tương của Thiên Chúa Cha và Đức Ki-tô.  Chúng ta thông phần trong sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Tin Mừng của Chúa Nhật này cho chúng ta thấy mối quan hệ cũng như vai trò của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện tình thương cứu độ đối với con người. Tình thương có nguồn mạch xuất phát từ Chúa Cha. Tình thương ấy được thực hiện cho con người qua Đức Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá. Tình thương ấy được thấm nhập vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Đức Kitô trước khi về trời đã giới thiệu Chúa Thánh Thần như là Đấng sẽ tiếp nối sứ vụ của Ngài bằng cách giúp cho các môn đệ đi sâu vào ý nghĩa của những lời Ngài đã nói và những việc Ngài đã làm.

Chúng ta sẽ không hiểu hết Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhưng một điều chúng ta biết chắc rằng chúng ta luôn được bao bọc trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments