Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

posted Jun 21, 2017, 8:13 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 21, 2017, 8:26 AM ]

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A Giáo Hội dạy rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin người Kitô hữu. Vậy chúng ta biết về mầu nhiệm này bao nhiêu? 

Chúng ta biết rằng Giáo Hội dạy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa có ba Ngôi, và Ngôi Hai Thiên Chúa có hai bản tính. Chúng ta dùng những từ ngữ như không sai lầm, vô biên, thông biết mọi sự, toàn năng, toàn thiện để diễn tả Chúa Ba Ngôi. Nhưng ngôn ngữ loài người không thể diễn tả Thiên Chúa chính xác và trọn vẹn được. Vì Thiên Chúa vượt ngoài sức hiểu biết của con người. 

Những gì chúng ta biết về Chúa Ba Ngôi là nhờ qua Chúa Giêsu. Qua Kinh Thánh, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết là Người với Chúa Cha là một; Người là hình ảnh của Chúa Cha. Chúa Giêsu nói tức là Chúa Cha nói. Chúa Giêsu hành động tức là Chúa Cha hành động. Cách riêng, trong chương 16 và 17 của sách Phúc Âm theo thánh Gioan, Chúa Giêsu nói cho ta nhiều về sự độc nhất, nhất tính của Thiên Chúa và Ngài muốn chúng ta được thông phần vào sự độc nhất này. 

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. (Gioan 17, 20-23) 

Đề cập về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em." (Gioan 16, 13-15) 

Khi đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, chúng ta tin rằng qua Kinh Thánh Thiên Chúa nói với chúng ta về Người, về tình yêu của Người cho con người, về lòng mong ước của Người cho chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa tỏ cho ta thiên ý của Người và sự hiện diện của Người trong đời sống của Giáo Hội. Nhiều khi ta không nhận thấy rõ, không hiểu. Thần Khí Sự Thật sẽ hướng dẫn ta vượt qua. 

Mặc dầu trí ta không hiểu thấu bản chất đích thực, siêu việt của Thiên Chúa, ta có thể nhận ra Người qua các việc Người làm, qua lời nói và hành động của Chúa Giêsu, qua công việc và lời dạy bảo của Hội Thánh. 

Dầu chúng ta không biết hết về Người, chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta biết, trọn vẹn yêu ta. Và đó là điều mà chúng ta có thể vững lòng cậy trông.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments