Chúa Nhật IV Thường Niên

posted Jan 29, 2018, 3:46 PM by Mân Côi Chicago

Một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta thường thấy vào ngày thứ bảy cuối tuần nơi cộng đồng anh chị em người Do Thái, đó là hình ảnh cả gia đình già trẻ lớn bé với trang phục gọn gàng tươm tất đi đến Hội Đường để thờ phụng Chúa. Họ dành rất nhiều giờ để nghe Sách Thánh và lời giảng dạy của các Trưởng Lão. 

Tập tính đến Hội Đường vào ngày Sabbath để thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái là một sinh hoạt tôn giáo rất lâu đời. Tập tính này được chính Thiên Chúa truyền dạy. Một trong 10 Điều Răn của Thiên Chúa là: Giữ ngày Sabát. 

Như bao người Do Thái khác, Chúa Giêsu cũng đến Hội Đường vào những ngày Sabát. Ngài đến để đọc sách thánh và giảng dạy. Rồi ngày Sabát hôm ấy, Chúa Giêsu đã làm cho dân thành Capernaum ngỡ ngàng khi nghe Ngài giảng dạy. “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.” (Mc 1:22) 

Kinh ngạc của người được nghe Chúa Giêsu nói là điều dễ thông hiểu cho mỗi chúng ta. Vì đây là lần đầu tiên họ được nghe lời của chính Thiên Chúa nói. Chúa Giêsu đã không nói lời của ai hết. Nhưng những điều Chúa Giêsu giảng dạy chính là lời của Đấng Tạo Hóa. Chúa Con nói lời của Chúa Cha và giáo huấn của Chúa Cha cho con người nhân loại biết. Nếu như những người ở Capernaum không tỏ ra sự ngỡ ngàng của họ thì đó sẽ trở thành một thắc mắc cho mỗi chúng ta. Bởi vì giáo lý Chúa dạy là giáo lý yêu thương, là cảm thông, là từ tâm, là hạnh phúc, là ơn cứu độ, và niềm vui vĩnh cửu. 

Nói đến gương người trong Thánh Kinh đã tỏ rõ thái độ khi được nghe chính Lời Chúa, mỗi chúng ta nghĩ về bản thân mình. Một vài câu hỏi để cùng suy nghĩ. Trong ta có hân hoan và vui mừng khi dược nghe Lời Chúa không? Ta có nhận ra được chính Chúa đang nói với bản thân không? Ta có thấy được Lời Chúa là lương thực cho tâm hồn mình không? Ta có thực sự tin rằng Lời Chúa là sức sống và là ánh sáng cho cuộc đời của chính mình chưa?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments