Chúa Nhật IV Phục Sinh

posted May 6, 2017, 11:20 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 6, 2017, 11:20 AM ]

Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đây là ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 

Tên gọi và mục đích của Chúa Nhật này được khởi nguồn từ Tin Mừng hôm nay, Gioan 10: 1-10. Chúa Giêsu, qua đoạn Tin Mừng này, đã nói rõ cho mọi người rằng Ngài là cửa chuồng chiên. "Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ." (Jn 10: 8-9). Tiếp nối với lời giảng dạy của Ngài, Chúa Giêsus đã nói: "Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào." Jn 10:10). 

Chúng ta cùng suy nghĩ về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đó là câu: "Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào." 

Khi còn sống giữa chúng ta, Chúa Giêsu qua lời nói và việc làm của Ngài tỏ rõ cho ta thấy tình yêu của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính phàm nhân của con người chúng ta. Ngài đã sống cuộc sống của chúng ta, nói tiếng nói của con người, và đã chết cho cái chết của chúng ta. Ba năm cuối cùng của cuộc sống trên dương gian, Ngài đã rao giảng niềm vui cứu độ cho hết tất cả. Ngài mời gọi con người hãy đặt để niềm tin vào Ngài để có cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Sau sự phục sinh vinh hiển của Ngài và trước khi trở về với Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Chúa Giêsu đã trao ban trách vụ cho tất cả những ai tin vào Ngài là Đấng Cứu Độ nên thành chứng nhân của Ngài giữa lòng thế giới. Chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu không muốn đánh mất bất kỳ một người trong chúng ta. 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." (Jn 17: 24-26) 

Vâng, đó là lời cầu nguyện của Chúa Chiên Lành cho chúng ta. Với quà tặng là đức tin và từ giáo huấn của chính Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng chỉ có trong Thiên Chúa mà thôi mới có tình yêu và sự sống. Hơn nữa, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại cũng như tràn đầy hy vọng cho cuộc sống vĩnh cửu ngày sau. Thế nên, chúng ta không quá lo sợ cho những cái không hay mà ta đối diện. Hãy sống cuộc sống của mình trong an vui như chính Chúa mong muốn, bởi vì mọi thứ đều là quà tặng từ Thiên Chúa. 

Chúng ta xác tín niềm tin của mình vào lời của Chúa Giêsu: “Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.”

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments