Chúa Nhật IV Mùa Vọng

posted Jan 4, 2018, 5:06 PM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Luca 1: 26-38, nói về Đức Maria và cuộc đối thoại giữa Mẹ và thiên thần Gabriel. 

Đúng vậy, cuộc đối thoại rất lạ lùng này đã thay đổi hoàn toàn lịch sử con người nhân loại. Suy thật lâu và nghĩ thật sâu, làm ta thấy thật rõ tình thương của Đấng Tối Cao dành cho con người thụ tạo. Thiên Chúa tràn đầy tình thương đã dựng con người để con người chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Nhưng với bản chất yếu hèn, con người đã tự mình tách rời khỏi tình thương của Đấng Tạo Hóa, để rồi tội lỗi và sự chết thống trị con người nhân loại.

Không muốn để con người bị diệt vong muôn kiếp, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người để giải thoát con người khỏi quyền lực của tử thần. Trong chương trình cứu độ nhân loại Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ Thánh Tử Giêsu. 

Ôi, người thiếu nữ đơn sơ của làng quê Nadarét xứ Galilêa có hiểu thấu thánh ý của Thiên Chúa hay không thế mà lại can đảm cất lên lời: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1: 38) Và Mẹ đã sống trọn vẹn với câu “Xin Vâng” của mình với Thiên Chúa. 

Chúng ta mỗi người khi suy niệm về đoạn Tin Mừng này, niềm tin được làm mới về tình thương của Thiên Chúa dành cho con người và lòng trí ngập tràn lời cảm tạ tụng ca danh Chúa. Chúng ta cám ơn Mẹ Maria vì đã nói lên câu trả lời ‘Xin Vâng’ này. 

Hòa cùng niềm vui của đại Lễ Giáng Sinh đã đến rất gần, cùng nhau ta dùng bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat), và cùng với muôn người khắp nơi trên hoàn vũ này ca vang thánh danh Chúa và cám ơn Thánh Mẫu Maria. 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừngvì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. (Luca 1: 46-55)

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments