Chúa Nhât IV Mùa Chay

posted Mar 31, 2017, 8:02 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Mar 31, 2017, 8:03 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Gioan 9: 1-41, kể lại việc Chúa Giêsus làm cho người đàn ông bị mù từ khi sinh ra được nhìn thấy. Những hành động của Chúa Giêsus được kể như thế này: Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi lấy bùn đó xoa lên mắt người bị mù. Rồi Ngài bảo ông ta đi đến hồ Silôê mà rửa. Sau khi ông đi và rửa mặt ở hồ Silôê, ông đã có thể trông thấy được. 

Những người hàng xóm và những người thường thấy người mù ngồi ăn xin ở góc phố đã kinh ngạc khi thấy ông có thể nhìn thấy và đi lại một cách dễ dàng. Có người tin rằng ông chính là người mù và giờ đây đã có thể thấy; Nhưng cũng nhiều người không tin đó là sự thật. Tranh cãi đã xảy ra giữa họ. Và họ đã đưa người trước kia bị mù đến với những người Pharisêu. 

Đáng buồn thay, những người Pharisêu, những nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ coi Chúa Giêsus là một người phá rối và là người không biết giữ luật của ngày hưu lễ. Họ xét rằng một người không giữ ngày Sabát là kẻ có tội. Họ oán giận Ngài và chê bai hành động của Ngài dẫu rằng Ngài đã làm một việc rất tốt. Trái ngược với những người Pharisêu, người mù nay thấy được lại đặt để niềm tin nơi Đức Giêsus. Không chỉ được nhìn thấy bằng con mắt xác thịt, người trước khi bị mù được chính Chúa Giêsu mở thêm con mắt đức tin. 

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. (Gioan 9: 35-38) 

Hành động đầy yêu thương của Chúa Giêsus trong Tin Mừng của Chúa Nhật này còn được hiểu là việc trao ban đức tin cho mỗi chúng ta khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Cùng một ý tưởng, lời xác tín của Thánh Phao lô: "Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa" (Êphêsô 5: 8-14) cũng được hiểu rằng sự sáng là món quà đức tin được trao cho chúng ta qua Bí tích Rửa tội và được làm trọn vẹn qua Bí tích Thêm Sức.  

Cùng nhau chúng ta nhìn lại mình: 

  • Tôi có phải là người có đức tin? Những biểu hiện bên ngoài nào cho thấy tôi là một người có đức tin?
  • Tôi có đưa niềm tin của tôi vào trong cuộc sống hàng ngày của tôi không? Nếu tôi có làm, thì những kết quả đó là gì? 
  • Tôi có thực sự tin rằng mình là con cái của sự sáng? Nếu tôi chưa thực sự tin thì tôi đang chờ đợi cái gì đây? 
  • Tôi có để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi không? Nếu chưa, thì cái gì cản trở tôi đến với Thiên Chúa?
Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments