Chúa Nhật I Mùa Vọng

posted Nov 28, 2016, 7:49 PM by Mân Côi Chicago

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Theo giáo huấn của Giáo Hội, Mùa Vọng là mùa của hy vọng. 

Hy vọng là nhìn tới tương lai nhưng không quên mất quá khứ. Nguồn hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa dựa trên những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta có thể đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa vì Ngài là Đấng trung tín và không làm ai thất vọng bao giờ. 

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng mời gọi chúng ta nhìn về ngày Đức Kitô lại đến trong vinh quang. Việc đợi chờ lần xuất hiện thứ hai của Con Thiên Chúa phải được tỏ bày trong niềm háo hức. Vì trong ngày đó Thiên Chúa sẽ mang đến mọi điều thiện hảo cho những ai đã đặt trọn niềm tin vào Ngài. Ngài sẽ thiết lập vương quốc của công lý, tình yêu, và hòa bình để được tồn tại đến muôn muôn đời. 

Khi hướng nhìn về ngày Con Thiên Chúa sẽ đến lần thứ hai, chúng ta nhìn lại lần đến đầu tiên của Ngài giữa chúng ta nơi cánh đồng Bethlehem. Chúng ta dùng chính Lời của Chúa trong thư gửi Giáo đoàn Do Thái mà tuyên xưng rằng: "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu"(Do Thái 1: 1-4). 

Hơn nữa, niềm hy vọng cho một trời mới và đất mới đã được nói đến trong thời Cựu Ước, được dựa trên chính việc Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái là giải thoát dân tộc này khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và chọn họ làm dân riêng của Ngài. Niềm hy vọng này đã được hoàn thành khi Thiên Chúa sai Con Một của Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, và thiết lập với chúng ta một giao ước mới và vĩnh cửu. 

Trong niềm vui của mùa Hy vọng, qua nguyện gẫm về những gì Thiên Chúa đã làm trong quá khứ, chúng ta sẽ được thêm bảo chứng để nuôi sống niềm hy vọng của mình, và để làm cho niềm hy vọng này được lớn lên một cách mạnh mẽ cho đời sống tâm linh của chúng ta. 

Mong sao!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments