Chúa Nhật I Mùa Chay

posted Feb 25, 2018, 5:31 AM by Mân Côi Chicago
Cùng với các Kitô hữu khắp nơi, chúng ta đi vào tuần đầu tiên của Mùa Chay Thánh.  Đây là khoảng thời gian rất cần thiết cho đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta.  Khoảng thời gian bốn mươi ngày này giúp chúng ta nhìn lại cách sống của mình.
Lời ca nhập lễ của Thứ Tư Lễ Tro trong Sách Lễ Rô-Ma viết như thế này:
Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót mọi loài,
Không ghét bỏ vật nào Chúa đã dựng nên.
Tội lỗi loài người, Chúa nhắm mắt làm ngơ
Để chúng con ăn năn hối cải.
Chúa rộng lòng ban ơn tha thứ
Vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa của chúng con.
Vâng, đây là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng với cái xấu, cái bất toàn của chính bản thân của mỗi chúng ta.  Để rồi khi mùa tập luyện này qua đi, chúng ta thấy rõ hơn con người của mình; tâm và trí của mỗi chúng ta sẽ thấy rõ hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình.
Và việc đầu tiên của mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng này cần phải có là lòng sám hối ăn năn.  Ngoài trừ Thiên Chúa, không ai trong chúng ta là toàn thiện và toàn tốt.  Thế nên, khi nhận ra cái bất toàn, bất xứng của bản thân, ta sẽ thấy dễ dàng cho việc sửa đổi bản thân.
Những việc mà Giáo Hội dạy chúng ta nên tuân giữ trong Mùa Chay là ăn chay, làm việc lành phúc đức và cầu nguyện.
Cùng nhau, chúng ta ôn lại ý nghĩa của các việc này. 
Khi ăn chay, chúng ta chăm sóc tốt hơn cho bản thân, sống một cách lành mạnh hơn.   Qua các cơn đói và khát chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn với những người kém may mắn chung quanh ta. 
Khi làm việc lành phúc đức cho những anh chị em kém may mắn, ta làm tốt hơn mối liên hệ của chúng ta với người khác.  Khi ta nhận thức được rằng cái ta có là do chính Thiên Chúa trao ban, thì việc chia sẻ những gì ta có với người khó nghèo sẽ mang một ý nghĩa rất khác và cái nhìn của mỗi chúng ta về người nghèo sẽ thay đổi.  Họ cũng là con cái của Thiên Chúa.
Qua việc cầu nguyện, chúng ta liên kết lại với Chúa mỗi ngày một cách mật thiết hơn.  Chúng ta nên biết điều này là chính Thiên Chúa rất muốn mỗi chúng ta có một mối liên hệ tốt hơn với Ngài.
Kính mong Thiên Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
 
Comments