Chúa Nhật I Mùa Chay

posted Mar 31, 2017, 2:53 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Mar 31, 2017, 2:53 PM ]

Các bài đọc của Chúa Nhật này, đặc biệt bài Tin Mừng, Matthew 4:1-11, nói về việc bị cám dỗ. 

Bài đọc I, trích từ sách Sáng Thế, kể lại việc ông bà Nguyên tổ đã bị ma quỷ cám dỗ mà phạm tội với Thiên Chúa. 

Thánh Phaolô, qua thư gửi cho Giáo đoàn Rôma, 5: 12-19, đã giải thích một cách tường tận về hậu quả thật là khắc nghiệt do tội lỗi mang đến. Hậu quả của tội lỗi là một cuộc sống ngoài tình thương của Thiên Chúa, là bị sự chết thống trị. Nhưng, cũng theo Thánh Phaolô, quyền lực của tội lỗi và tử thần đã bị chính Đức Kitô tiêu diệt qua cái chết và phục sinh vinh hiển của Ngài. 

Bài Tin Mừng, trích từ Phúc Âm của Thánh Matthew, kể lại việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ khi Ngài đói lã sau bốn mươi ngày chay tịnh. Ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu về việc ăn uống, quyền lực và danh vọng. Quả thật, trong trận chiến giữa Chúa Giêsu và ma quỷ, ta thấy rõ người chiến thắng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. 

Bí quyết chiến thắng của Đức Giêsu đến từ mối dây liên kết tuyệt hảo giữa Ngài và Thiên Chúa Cha. Qua các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu cho ta biết Thiên Chúa Cha luôn ở trong Ngài và Ngài luôn ở trong Thiên Chúa Cha. Rất là nhiều lần Tin Mừng cho ta biết, trước khi làm một việc gì đó Chúa Giêsu thường hay cầu nguyện. Và mục đích của việc Ngài đến sống trong kiếp con người là để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha là giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Vâng, Đức Kitô đến trong trần gian để đưa con người trở về sống trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. 

Mùa Chay là khoảng thời gian rất cần thiết cho đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Khoảng thời gian bốn mươi ngày này giúp chúng ta nhìn lại cách sống của mình.

  • Mối dây liên kết của tôi với Thiên Chúa có vững chắc không?
  • Tôi có muốn cho bản thân mình luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không?
  • Tôi có thực sự muốn biến đổi cách sống của tôi trước các cơn cám dỗ của lạc thú, quyền lực và danh vọng hảo huyền không? 

Mong sao mùa Chay Thánh này giúp mỗi chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments