Chúa Nhật II Thường Niên

posted Jan 14, 2017, 1:14 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 31, 2017, 7:07 AM ]

Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay, Gioan 1: 29-34, nói đến việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của ông. "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." (Ga 1, 29)

Gioan Tẩy Giả đã khẳng định Chúa Giêsu đến trong trần gian với một sứ vụ là giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ai trong chúng ta đều biết tội lỗi là gốc rễ của sự chết. Nó làm cho con người xa lìa tình yêu của Thiên Chúa. Nó làm cho ta sống trong tuyệt vọng và khổ đau. Vì yêu thương con người nhân loại, Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian để đưa con người về với Thiên Chúa.

Là Đấng toàn thánh toàn thiện, Đức Giêsu đã mặc lấy trên mình những khổ đau và bất toàn của con người. Ngài đã tự nguyện đón nhận cái chết đầy nhục nhã trên thập giá vì chúng ta. Đúng vậy, chính Đức Kitô là Con Chiên Thiên Chúa đã chịu chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và bóng tối của tội lỗi.

Là những người con của Thiên Chúa, mỗi một người chúng ta được trao ban ơn gọi làm chứng nhân cho một Thiên Chúa đầy yêu thương. Chúng ta được mời gọi làm nhân chứng cho một Thiên Chúa của sự sống và an bình trong một xã hội đầy gian dối lọc lừa, ích kỷ, hưởng thụ, ghen ghét, và thù hận.

Thế thì đã là chứng nhân của Thiên Chúa thì trong mỗi người chúng ta lời nói và cách sống của mình phải đi chung với nhau. Thánh Gioan Tẩy Giả là một tấm gương rất đẹp cho chúng ta học theo. Không chỉ dùng lời nói, ông đã dùng chính mạng sống mình để nói đến con người của Chúa Giêsu và để làm chứng cho sự thật. Chúng ta cần phải noi gương thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa. Nhờ đó để qua đời sống tốt đẹp của mỗi người chúng ta nhiều người nhận biết Chúa.

Kính xin Thiên Chúa luôn đồng hành với mọi người trong đời sống đức tin và trong công vụ rao truyền một Thiên Chúa toàn năng, chí ái và đầy lòng thương xót.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments