Chúa Nhật II Mùa Vọng

posted Dec 8, 2016, 11:07 AM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng hôm nay, Mát-thêu 3: 1-12, nói đến việc Gioan Tẩy Giả xuất hiện để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Ông chuẩn bị tâm hồn dân chúng để họ xứng đáng đón nhận Nước Trời. Với Gioan, điều cần phải có để đón nhận Nước Trời là lòng sám hối. Quả thực, sám hối là nhận ra cái sai trái của mình đối với Thiên Chúa và quyết tâm sửa sai. Ăn năn thống hối đích thực sẽ đưa đến những thay đổi tốt. Đó là một cuộc sống mới với cách nhìn, suy nghĩ và hành động mới theo thánh ý của Thiên Chúa. 

Chúng ta ngạc nhiên về cách đối xử của Gioan Tẩy Giả với những người biệt phái và văn nhân. Trong cách nhìn của người Do thái thời bấy giờ, những nhà biệt phái và văn nhân là những gương mẫu tốt cho dân chúng. Họ là những người nắm vững và biết rõ về lề luật. Họ dạy lại cho dân chúng những điều họ biết. Vậy mà khi Gioan thấy họ đến, ông lại lớn tiếng trách mắng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi?” (Mt 3: 7) 

Điều gì đã khiến ông Gioan nặng lời với nhóm người thuộc nhóm Pha-ri-sêu và Xa-đốt? Chắc hẳn những người đến với ông để thú tội và để ông làm phép rửa cho họ không toàn là người công chính. Gioan có sai không khi trách mắng hai nhóm người lãnh đạo này? 

Qua các sách Tin Mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đã trách mắng những người. Có lần Chúa Giêsu đã nói: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21: 31). Chắc rằng Gioan đã không sai. 

Thói thường, chúng ta đánh giá và nhận xét lẫn nhau theo cái nhìn và suy nghĩ của con người trần tục. Nhưng đối với Đức Kitô, cũng như Gioan Tẩy Giả - vị Tiên Tri cuối cùng của Cựu Ước, thì hoàn toàn khác. Thiên Chúa không dựa vào thanh danh, vào những việc làm tốt đẹp, và những nhân đức được tỏ lộ ra bên ngoài để đánh giá một ai. Chúa chúng ta nhìn xuyên thấu vào chính tâm hồn con người để đánh giá. Vì thế, có nhiều người bị chúng ta cho là tội lỗi vì những hành động xấu xa bên ngoài, lại được Ngài đánh giá cao hơn những con người được chúng ta cho là thánh thiện, đạo đức vì những nhân đức hay việc làm tốt lành của họ. 

Chúng ta còn nhớ đến đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật 31 cách đây không lâu. Đoạn Tin Mừng hôm ấy, Luca 19: 1-10, nói về người thu thuế Gia-kêu. Ông bị cho là phường tội lỗi, là hạng tay sai cho ngoại bang. Thế nhưng khi đón tiếp Đức Kitô vào trong nhà mình và cách biểu hiện lòng ăn năn sám hối, Gia-kêu đã được thứ tha. Chính Đức Giêsu đã nói với ông: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc 19: 9-10). 

Hãy để việc xét đoán cho Thiên Chúa. Phần chúng ta, hãy sống thật trọn vẹn với ơn gọi của mình.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments