Chúa Nhât II Mùa Phục Sinh - Lòng Chúa Thương Xót

posted Apr 24, 2017, 6:38 AM by Mân Côi Chicago
Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, mùa này kéo dài cho đến lễ Hiện Xuống. Trong 8 tuần lễ này Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy vui mừng hân hoan trong mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô. Theo truyền thống cũ, Chúa Nhật thứ II Phục Sinh còn được gọi là Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh hay Chúa Nhật Thánh Tôma. Ngày 30/04/2000, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng lễ phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska đã chính thức đặt tên cho Chúa Nhật thứ II Phục Sinh là "Chúa Nhật lòng Chúa thương xót".
Các bài đọc của hôm nay thực thích hợp chủ đề của Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Bài Đọc II được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ nói tới những ơn lành mà các Kitô hữu của thuở ban đầu đã cảm nhận. "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng thương xót cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống." Thánh Phêrô tán dương và tuyên xưng lòng Chúa thương xót chính là nguồn mạch ơn cứu độ.
Bài Tin Mừng chỉ cho ta thấy lòng thương xót của Chúa được tỏ ra. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu sau khi sống lại. Chúa chúc bình an và cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Rồi Người thổi hơi, ban cho các ông Thần Khí và quyền tha tội. "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha." Qua đó, Chúa Giêsu ủy thác cho các ông việc ban phát sự thương xót của Chúa cho những ai mà các ông phục vụ vì danh Người.
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ II Phục Sinh luôn luôn nhắc tới câu chuyện về ông Tôma hoài nghi. Ông không tin Chúa đã sống lại nếu ông không nhìn thấy chứng tích. Chúa Giêsu chấp nhận sự yếu tin của ông và đáp ứng sự không tin đó. "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Ông Tôma tiêu biểu cho mỗi người chúng ta và cho những yếu kém của chúng ta. Bài Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta cần phải chạy đến với Chúa để được ngụp lặn, tẩy sạch trong lòng từ bi của Người.
Lặng ngắm lòng thương xót diệu kỳ của Chúa, chúng ta hãy tri ân Ngài bằng cách sống lời Chúa dạy - thương yêu nhau và thể hiện lòng thương xót với những ai chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

PT Joseph Thân Thuận
Comments