Chúa Nhật II Mùa Chay

posted Feb 25, 2018, 5:32 AM by Mân Côi Chicago
Các bài đọc và bài Tin Mừng của Chúa Nhật II mùa Chay chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ để mỗi người chúng ta suy niệm.
Bài đọc I, trích Sách Sáng Thế 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18, kể lại cuộc thử thách lớn lao mà ông Abraham phải trải qua.  Thiên Chúa truyền cho ông đưa con mình là Isaac, người con của lời hứa, tới miền đất Moriah, và trên núi tại đó sát tế con mình làm của lễ.  Chắc chắn lời Chúa truyền này đã làm ông đau khổ tột cùng.
Dầu vậy, ông đã vâng lời Thiên Chúa, chính mình giơ cao con dao định hạ sát con mình.  Làm sao Abraham có thể biết rằng Thiên Chúa chỉ muốn thử lòng ông?  Thiên Chúa thấy rõ lòng tin của ông, Người sai thiên thần dừng tay ông lại và lập lại giao ước với ông.  Ông Abraham đã biết rằng để làm đẹp lòng Chúa ông phải hy sinh dâng cho Người tất cả, ngay cả những gì quí giá nhất - niềm hy vọng cho một tương lai mừng vui.
Hôm nay đây, nếu trong lời nguyện cầu ta hỏi Chúa, lạy Chúa muốn gì nơi con?  Giả như Chúa nói Người muốn trọn vẹn cuộc sống của ta, ta trả lời Người thế nào?
Bài Tin Mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay, Mác-cô 9:2-10, cho chúng ta thêm một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa nữa, như Người đã cho ba ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan trên đỉnh núi Tabor.  Mệt mỏi vì trèo núi, ba ông ngủ thiếp đi, khỉ tỉnh giấc các ông thấy Chúa Giê-su đang đàm đạo với hai người khác.  Các ông nhận ra hai người đó là Môi-se và Êlia.  Ông Môi-se tiêu biểu cho Lề Luật, ông Êlia tiêu biểu cho các tiên tri, những người được Thiên Chúa sai tới các vua và dân Do Thái kêu gọi họ tuân giữ lời Chúa truyền và làm việc lành.
Chúa Giê-su đàm đạo với Môi-se và Êlia, diện mạo Người trở nên rực rỡ.  Ba môn đệ nghe có tiếng từ trời vọng xuống “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
Đức Chúa Cha phán bảo chúng ta lắng nghe Đức Chúa Con.  Chúng ta có thường xuyên lắng nghe lời Người không?
Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rôma, Rom 8:31b-34, nói với chúng ta rằng Đức Chúa Cha đã chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng trao nộp Đức Giê-su vì phần rỗi của chúng ta.  Ta có biết tình Chúa yêu ta vượt quá mọi trí tưởng tượng không?
Xin cho lời cầu của chúng ta trong tuần này là biết trọn vẹn phó thác, yêu mến và tin tưởng vào tình yêu của Chúa.  

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
 
Comments