Chúa Nhật III Phục Sinh

posted May 6, 2017, 11:13 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 6, 2017, 11:14 AM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Lu-ca 24: 13-35, cho chúng ta một câu chuyện đầy ý nghĩa về cuộc gặp gỡ của hai môn đệ với Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại. Tin Mừng cho chúng ta biết khi Chúa Giêsus đồng hành với hai môn đệ trên đường tới Emmaus và giải thích Kinh Thánh cho họ, dẫu rằng họ không nhận ra đó chính là Thầy, nhưng họ đã sốt sắng lắng nghe Ngài nói với họ. Hai môn đệ nhận ra người bạn đồng hành chính là Đức Kitô khi ngồi cùng bàn với họ "Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông." (Lc 24: 30) 

Khi chúng ta suy niệm về đoạn Tin Mừng này, niềm tin của chúng ta được làm mới vì chúng ta tin rằng những gì Chúa Giêsus đã làm cho hai môn đồ trên đường tới Emmaus, Ngài vẫn tiếp tục làm như vậy cho chúng ta. Hãy nhìn lại Thánh Lễ chúng ta tham dự. Khi Lời Chúa được công bố, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đang nói với mỗi người chúng ta. Lắm khi vì cái gì đó mà Lời Hằng Sống không vào được lòng, trí và tâm hồn của chúng ta. Nhưng khi toàn thể con người chúng ta được mở rộng để tiếp nhận giáo lý của Thiên Chúa, thì Lời của Ngài trở thành lương thực cho tâm hồn và sức mạnh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là lúc ta sẽ nhận ra chính Chúa Giêsu đang nói với mình. 

Phần thứ hai của Thánh lễ có tên là Phụng vụ Thánh Thể. Ở phần Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta thấy các cử động của Chúa Giêsus và nghe những lời của Ngài y như Ngài đã làm cho hai môn đệ ở Emmaus: "Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông." Với những cử động và lời nói, bánh và rượu trở nên chính Mình và Máu của Chúa Giêsu. Đúng vậy, Máu Thịt Con Thiên Chúa trở thành lương thực cho chúng ta. 

Chúng ta tin chắc rằng việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày trong tuần cũng như trong các Chúa Nhật là một truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo. Và truyền thống này đã có từ thời các Tông Đồ và bây giờ chúng ta đang thừa hưởng. Một cách chắc chắn rằng, khi chúng ta cùng họp lại để cử hành Thánh Lễ, chúng ta cũng làm giống như những Kitô hữu buổi sơ khai và các thế hệ đã đi trước chúng ta đã làm. Đó là nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. 

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca chỉ nói đến tên của một trong hai môn đệ - là ông Clêophas. Tên của người môn đệ kia thì không được nhắc đến. Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng người môn đệ kia là chúng ta, bạn và tôi khi chúng ta tham dự bàn tiệc Thánh Thể. 

Bạn nghĩ thế nào khi bạn là người môn đệ kia của Chúa Giêsu?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments