Chúa Nhật III Mùa Vọng

posted Dec 17, 2017, 11:08 AM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Gioan 1: 6-8, 19-28, nói về con người của Thánh Gioan Tẩy Giả và sứ vụ của ngài là làm chứng về Thiên Chúa, kế nữa là mời gọi chuẩn bị tâm hồn mọi người đón nhận tin vui cứu độ do chính Đức Giêsu Kitô mang đến. 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. (Ga 1: 6-8) 

Qua các sách Tin Mừng, chúng ta biết chắc rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành vai trò của ngài là tiền hô cho Chúa Giêsu. Theo cách nhìn của con người thời nay, Thánh Gioan là một người có lối sống rất là khắc khổ. “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.” (Mk 1: 6) Ông biết mình là ai. Khi người ta cho rằng ông là đấng được sai đến, ông đã trả lời: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo.” (Jn 1:23) Không chỉ mời gọi mọi người hoán cải cách sống của mình và mở toang cõi lòng chào đón Đấng Cứu Thế, chính thánh nhân đã sống một cách trung thực với lời giảng dạy của mình. Chúng ta biết rõ nguyên nhân cái chết của ông là ông đã lên án vua Hêrôđê làm trái luật khi nhà vua lấy Herodias, vợ của em mình, làm vợ. 

Mỗi chúng ta, là những người Công giáo đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, có cùng sự vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Vâng chúng ta được mang lấy trên mình việc chuẩn bị con đường cho Chúa đến với muôn người, giữa xã hội đầy dẫy hận thù và ghen ghét, và giữa một thế giới nơi nhân phẩm con người không còn được coi trọng. 

Mỗi chúng ta đã sẵn sàng cho sứ vụ này chưa? Mỗi chúng ta có cảm thấy hãnh diện về ơn ơn gọi này không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments