Chúa Nhật III Mùa Vọng

posted Dec 16, 2016, 6:55 AM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng của Chúa Nhật III Mùa Vọng, Matthew 11: 2-11, tiếp tục nói về Gioan Tẩy Giả và công việc của ông. Việc làm của Gioan Tẩy Giả như đã nói là kêu gọi mọi người hãy hoán cải đời sống chuẩn bị đón rước Đấng Cứu Thế. Ông tin chắc rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhưng lúc này đây, ông bị giam cầm trong ngục thất và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có vẻ như ông có chút gì nghi ngờ về Chúa Giêsu. 

Trông tâm tưởng của Gioan hình ảnh của Đấng Cứu Thế rất là đặc biệt. Ngài là một thẩm phán không khoan nhượng với những cái sai trái; việc xấu sẽ bị luận phạt với những bản án khắc nghiệt. Hình ảnh Đấng Cứu Thế được Gioan diễn tả như thế này: “Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt.” (Mt 3, 12). Có vẻ như đối với Gioan, Đức Kitô Giêsu không giống như ông đã diễn tả. Thay vì hành động như một thẩm phán, Chúa Giêsu hành động như một người thầy, người cha đầy yêu thương. 

Qua Tin Mừng của tuần trước, Matthew 3: 1-12, chúng ta biết đến Gioan là người sống trong hoang địa, xa lánh sinh hoạt của cộng đồng con người. “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.” (Mt 3:4). Cũng qua các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu mà chúng ta biết đến là một người có cách sống hoàn toàn khác. Ngài sống giữa người dân nước của mình, ăn uống với người tội lỗi. Gioan thì nói đến phán xét của Thiên Chúa; còn Chúa Giêsu thì loan báo ơn cứu độ cho con người nhân loại. 

Biết rằng công việc và cuộc đời của ông đang đi vào đoạn kết, Gioan muốn biết thật rõ, thế nên ông đã gửi hai môn đệ đến với Chúa Giêsu với câu hỏi: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” (Mt 11:3) 

Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của Gioan một cách rất khác lạ. “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.” (Mt 11: 4-6). 

Thật vậy Chúa Giêsu là người đã đến. Thế thì, làm sao con người hôm nay có thể tìm thấy Ngài? Họ có thể tìm gặp được Đức Kitô ở đâu? Thưa ở nơi chúng ta – những môn đệ của Ngài. Chúng ta sẽ được chúc phúc nếu chúng ta giữ và sống đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được chúc phúc nếu chúng ta có thể thực hiện ra bên ngoài đức tin của mình trong các hành xử đầy thương yêu và thương xót. Mọi người sẽ gặp được Chúa Giêsu qua chúng ta. Không biết họ sẽ có duyên cơ ấy qua chúng ta không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments