Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

posted Nov 29, 2015, 5:59 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Dec 20, 2015, 6:04 AM ]

Anh chị em thân mến,

Gia đình chúng ta vừa mừng Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving. Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng là ngày khởi đầu của một năm phụng vụ mới.

Trong Mùa Vọng, chúng ta mong chờ gì, hoặc đợi chờ biến cố gì? Không, chúng ta không mong đợi cái gì hoặc biến cố nào cả! Chúng ta chỉ mong đợi và đón chờ chính Thiên Chúa.

Cách đây hai ngàn năm, Thiên Chúa đã đến trong hình hài của bé thơ Giêsu. Rồi Người đến với mỗi người chúng ta khi chúng ta được thánh tẩy, được thêm sức, được rước Mình Thánh trong Thánh lễ. Vậy thì thực sự Thiên Chúa đã đến với tất cả chúng ta rồi, với quí cụ, ông, bà, anh chị em, với tất cả chúng ta! Có điều chúng ta, hoặc không ý thức, hoặc không xác tín được như vậy mà thôi.

Mùa Vọng là dịp nhắc nhở cho chúng ta sự thực căn  bản và vô cùng quan trọng đó. Thiên Chúa là chính Sự Sống của chúng ta, Thiên Chúa chính là Động Lực, nhờ đó chúng ta suy nghĩ, tính toán, đo lường, nghiên cứu, nói năng, diễn tả, và làm việc...

Thiên Chúa là Nguồn An Lạc, là Thương Mến, là Hài Hòa..., để cho đời sống chúng ta có ý nghĩa và cho liên hệ giữa chúng ta với nhau tại Giáo Xứ Thánh Henry dấu yêu này, là một liên hệ thân thương của những người con trong Đại-Gia-Đình Thiên Chúa.

Mùa Vọng là mùa chúng ta đợi chờ Thiên Chúa, nhưng cũng là mùa Thiên Chúa đợi chờ chúng ta. Người muốn gặp chúng ta, ngay trong chính trái tim của mỗi người. Vậy mỗi ngày chúng ta hãy dành ra một thời gian, ít nhất là 5 hoặc 7 phút, để sống an vui trong thinh lặng bên Chúa, thưa chuyện với Người, cảm ơn Người, mỉm cười với Người và lắng nghe lời Người dạy bảo.

Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng ta.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

 

 

Comments