Chúa Nhật Chúa Kitô Vua

posted Nov 23, 2015, 12:46 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 23, 2015, 12:46 PM ]

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Nguyên do cho cái chết khủng khiếp của Chúa Giêsu là khi Ngài tuyên bố mình là Vua của vũ trụ.  "Chính ngài nói rằng tôi là vua.  Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này:  làm chứng cho sự thật.  Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga 18: 37)  Chúng ta hiểu thế nào khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua?

Sau bốn mươi ngày đêm cầu nguyện và chay tịnh trong hoang địa Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ.  Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."  Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt 4: 8-10)  Cách trả lời của Chúa Giêsu cho ta biết Con Thiên Chúa biết rất rõ con người đang bị thống trị bởi tội lỗi và sự chết.  Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đến trong nhân loại - để tiêu diệt quyền lực của Satan và đưa con người trở lại với vương quốc của sự sống vĩnh cửu.

Đức Ki-tô biết rất rõ con đường để chiến thắng tội lỗi và sự chết là phục tùng thánh ý của Thiên Chúa Cha và dâng mình trên thánh giá làm giá chuộc cho nhân loại.  Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, người ta đã nhạo báng về vương quyền của Người.  Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!  Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa!”  Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng xỉ vả Người như thế."(Mt 27: 42-44)

Vua vũ trụ và Chúa của chúng ta đã chết cho tất cả.  Chiến thắng của Con Thiên Chúa đã đè bẹp sức mạnh của tội lỗi và sự chết.  Chiến thắng này gặt được qua cái chết trên thập giá và phục sinh của Người.  Quả vậy qua cái chết và phục sinh vinh hiển của Giêsu Kitô Chúa chúng ta, chúng ta đã được trở nên con cái của Thiên Chúa – những người được đồng thừa tự vương quốc của Thiên Chúa.

Vậy ta có nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Vua và Chúa của mình không?

Qua Tin Mừng và Giáo Huấn của Giáo Hội, chúng ta biết rõ có hai vương quốc:  vương quốc của ánh sáng và vương quốc của bóng tối.  Sự lựa chọn tùy thuộc ở chúng ta.  Vương quốc của ánh sáng  của Thiên Chúa sẽ trường tồn mãi mãi vì được xây dựng trên nền tảng tình yêu và công lý.  Khi chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa Tể Muôn Loài và thực hành lời giảng dạy của Ngài chúng ta chắc chắn sẽ được đón nhận vào vương quốc của Thiên Chúa, nơi công bình, an vui, sự thật, và tình yêu ngự trị.

Ta có chấp nhận sự thống trị của Thiên Chúa không?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

 

 

Comments