Chúa Nhật Chúa Giê-su Kitô Vua

posted Nov 28, 2017, 5:31 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 28, 2017, 5:32 AM ]

Lễ Chúa Giê-su Kitô Vua, Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Chúng ta bắt đầu một năm Phụng vụ với Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, quãng thời gian dài bốn tuần lễ để chuẩn bị mừng ngày sinh nhật của vị Vua Hài Đồng. Trong ngày lễ Chúa Giê-su Kitô Vua, chúng ta tung hô và tuyên xưng Đức Kitô là vua của chúng ta. 

Trong bài Tin Mừng của đại lễ hôm nay, Mát-thêu 25:31-46, Vua Giê-su Kitô dạy bảo chúng ta thần dân của Nước Trời là ai. "Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta". (Mt 25:34-36) 

Phải chăng những người công chính đã làm việc lành cho chính Vua Kitô? Thưa không, họ đã bày tỏ sự yêu thương và lòng bác ái họ cho những ai bị áp bức, đói nghèo, mất hy vọng, những bà góa phụ và trẻ mồ côi, những người già yếu, bệnh tật. Từ tòa cao, vua thẩm phán sẽ nói với những người bên phải ngài: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta". (Mt 25:40) 

Mỗi người trong chúng ta cần phải hỏi mình: Tôi đã cho người đói ăn, cho người khát uống, người trần truồng quần áo mặc, thăm viếng kẻ tù đầy không? Tôi có nhìn thấy gương mặt của Chúa nơi người nghèo khổ, người cô thế không? Tôi có yêu tha nhân không? Và tôi có tha thứ cho người khác không? Nếu chúng ta chưa làm những việc đó hay cố ý không làm, đã đến lúc mỗi chúng ta phải thay đổi cách sống và hành xử với tha nhân. Nếu không sự hạnh phúc muôn đời với Chúa sẽ không dành cho ta. 

Nguyện xin Vua muôn loài tỏ lòng khoan nhân của Ngài cho mỗi người chúng ta đang khi chúng ta tiến về vương quốc của Ngài để chúng ta biết sửa đổi đời mình. Xin Ngài nhẫn nại với chúng ta đang khi chúng ta học yêu và lo lắng cho anh chị em mình hầu xứng đáng được vào vương quốc muôn đời.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments