Chúa Nhật 5 Thường Niên

posted Feb 8, 2016, 1:46 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Feb 8, 2016, 1:50 PM ]

Các bài đọc của Chúa Nhật này, Chúa Nhât 5 Mùa Thường Niên, nói về ơn kêu gọi.

Trong bài đọc 1, Tiên tri Isaia chia sẻ ông được xem thấy Thiên Chúa và cảm nhận thân phận tội lỗi và nhơ uế của mình. Một thiên thần đã lấy than lửa từ bàn thờ đặt vào môi miệng ông và Thiên Chúa đã xóa đi các lầm lỗi của ông. Isaia nói: “Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: ‘Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?’ Tôi liền thưa: ‘Này con đây, xin hãy sai con.’” (Is 6: 8)

Trong thư gửi cho Giáo Ðòan tại Côrintô, thánh Phaolo nói đến ơn kêu gọi của mình. 

Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa, Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi.” (1 Cor. 15:8-10)

Tin Mừng theo Luca nói đến việc Ðức Kitô mời gọi Phêrô làm ngư phủ chinh phục người. Hừng đông đến đưa thuyền về sau một đêm dài đánh cá, và lúc đang giặt lưới Ðức Giêsu đến mượn dùng thuyền làm chỗ ngồi để giảng dạy. Giảng dạy xong, Ngài lại bảo Phêrô thả lưới bắt cá. Ôi, một người lão luyện trong nghề như mình đánh bắt cả đêm không được con cá nào, giờ Thầy lại bảo thả lưới. Thầy bảo thì phải vâng lời, nhưng trước khi làm theo ý Thầy phải phàn nàn một chút: “Thưa Thầy, chúng con đã cựu nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới.” (Lc 5: 5)

Việc kỳ diệu đã xảy ra, một mẻ lưới mà cá bắt được phải cần tới hai thuyền mới chở hết. Chứng kiến việc lạ đã xảy ra, Phêrô nhận ra mình thật là người bất xứng và ông đã đến Thầy. “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi” (Lc 5: 8). “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta” (Lc 5: 10). Ðưa thuyền vào bờ Phê rô và các bạn đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy. 

Nhìn vào ba người đã được nói đến trong các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay, ta biết chắc các ông không phải vẹn tốt vẹn toàn khi đón nhận ơn gọi từ Thiên Chúa. Sau khi đã đáp trả lời Chúa gọi rồi, vấp ngã và sai phạm vẫn xảy ra như trường hợp của Phêrô. Thiên Chúa không từ bỏ mà vẫn tiếp tục mời gọi những người Ngài mời gọi, cho dù họ bất trung, bất xứng. Ngài liên lỉ mời gọi con người sống trong ơn nghĩa của Ngài và làm chứng cho tình yêu của Ngài đối với hết mọi người. 

Bạn cũng được mời gọi sống trong ơn nghĩa của Chúa và làm chứng nhân của một Thiên Chúa giàu tình yêu. Câu trả lời và cách sống của bạn có khác không?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments