Chúa Nhật 32 Thường Niên

posted Nov 7, 2015, 1:40 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 7, 2015, 1:40 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật này nói với chúng ta câu chuyện của một người phụ nữ nghèo dâng cúng hai đồng tiền nhỏ trị giá một vài cent vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ.  Đó là số tiền rất nhỏ so với những đóng góp của những người khác.  Chứng kiến hành động này của một người quá phụ nghèo đã làm cho Đức Giêsu phải thốt lên: "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết." (Mc 12: 44)   Bởi vì "từ cái túng thiếu của mình bà đã đóng góp tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình" (Mc 12: 44).  Chúng ta nhận thấy rằng chủ ý của câu chuyện không phải là về những gì đã đóng góp, nhưng là lòng tín thác và tình yêu của bà góa nghèo đặt trọn vào Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã ca ngợi bà góa nghèo - người mà chỉ dâng cúng có vài đồng xu nhỏ so với những người giàu có đóng góp một lượng lớn hơn rất nhiều.  Chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào một người nghèo đói có thể cho nhiều hơn những người giàu có!  Với chúng ta trong cách nhận xét của con người điều này thật là khó nghĩ, nhưng việc này không là gì đối với Thiên Chúa.  Ngài đón nhận tất cả những ai đến với Ngài bằng tình yêu và sự tin tưởng.  Kinh nghiệm riêng của bản thân cho chúng ta biết không có vật thể nào so sánh được với tình yêu.

Đức Kitô đã dạy chúng ta rằng quà trao tặng phải đến từ trái tim.  Một món quà thật lớn được cho đi với lòng phiền muộn hay là để khoe khoan sẽ mất hầu hết giá trị của nó. Tuy nhiên, một món quà không đáng kể được trao tặng với tình yêu, với một tinh thần quảng đại và sự hy sinh, thì món quà ấy trở nên vô giá.  Quả thật số lượng hoặc kích thước của món quà không quan trọng bằng cách cho quà.  Chắc hẳn rằng không ai buồn phiền, chê trách bà góa nghèo khi bà giữ lại một đồng tiền cho bản thân bà - Nhưng không bà đã cho đi tất cả những gì bà có.

Xin nhớ rằng cách suy nghĩ và hành động của Thiên Chúa vượt xa tầm hiểu biết của con người chúng ta.  Của lễ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa có thể thấp hèn và không đáng kể là bao, nhưng nếu chúng ta dâng lên Thiên Chúa với lòng thành và để Ngài sử dụng theo thánh ý Ngài những điều lớn lao và kỳ diệu sẽ xảy ra.  Nguyện xin Thiên Chúa thương giúp chúng ta có một trái tim rộng lượng và đầy tình lân ái!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi


 

Comments