Chúa Nhật XXXI Thường Niên

posted Nov 5, 2017, 4:41 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 5, 2017, 8:51 AM ]

Qua Tin Mừng hôm nay, Mát-thêu 23: 1-12, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta về đức khiêm nhường. Khi Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình của các thầy thông luật và những người Pharisêu, Ngài muốn mời gọi tất cả những ai tin theo Ngài sống trọn vẹn và thực sự với ơn gọi của mình. 

Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. (Mt 23: 3-5) 

Như các nhà thông luật và Pharisêu thuở xưa, đôi khi chúng ta không sống những gì chúng ta tin, biết và dạy người khác. Lắm lần chúng ta làm ra vẻ mình là người chân chính, nhưng thật đáng buồn, sự thật thì không phải vậy. Tôi là ai hay là chúng ta là ai? Chúng ta là con người; chúng ta có trái tim và linh hồn. Chúng ta có khả năng để suy tư. Hơn nữa, chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa từ bi. Chúng ta là con cái của một Thiên Chúa đầy yêu thương. Thật thế, đã đến lúc mỗi chúng ta phải nhìn thật sâu vào lòng mình. 

Khi dạy chúng ta không nên để cho mình được gọi là thầy, là người lãnh đạo, không tìm kiếm ảo danh, Chúa Giêsu đã dùng chính bản thân mình làm mẫu gương của đức khiêm nhường. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là vị Thầy và là người lãnh đạo duy nhất của chúng ta. Chúng ta tin rằng tất cả mọi sự tồn tại được nhờ bởi chính Đức Kitô. Qua việc sinh ra làm người, sống kiếp sống con người, chịu cái chết nhục nhã và sự phục sinh vinh hiển của chính Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta được biết đến đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Thật vậy, việc giao hòa của chúng ta với Thiên Chúa tùy thuộc vào con người của Chúa Giêsu. Thế nhưng Đức Kitô đã cho chúng ta biết các việc ấy được đặt để trong thánh ý yêu thương của Đức Chúa Cha. 

Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philíphê đã nói 

Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.. (Philíphê 2: 5-8) 

Chúa Giêsu mong đợi chúng ta sống theo gương mẫu khiêm nhường của Ngài. Bởi chính Ngài là Thiên Chúa đã trở thành người tôi tớ cho hết mọi người. Ngài đã tự hạ hình làm giá cứu chuộc cho mọi chúng sinh. Đây là bài học mà chính Con Thiên Chúa đã dạy, và chúng ta là con cái không được quyền làm ngơ nhưng phải học biết và đem vào thực hành cho chính bản thân mình.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments