Chúa Nhật 28 Thường Niên

posted Oct 12, 2015, 6:47 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Oct 12, 2015, 6:47 AM ]

Một người thanh niên giầu có đến gặp Chúa Giê-su bởi vì anh ta cảm thấy thiếu một điều.  Cái mà anh ta thiếu là sự hạnh phúc vĩnh cữu, cái mà không có gì có thể mua được.  Buồn thay câu trả lời mà Chúa Giê-su cho anh không phải là câu trả lời mà anh ta tìm kiếm!  Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và anh ta, bắt đầu anh xác nhận là anh ta đã giữ tất cả các điều răn của Chúa.  Rồi Chúa Giê-su đề cập đến của cải, cái mà làm tâm hồn anh ta xáo động không yên - cái mà ngăn cản anh ta tới gần Thiên Chúa.  Người thanh niên vì quá gắn bó với tài sản của mình nên khi Chúa Giê-su thách đố anh ta cho đi những gì anh có và nhận Thiên Chúa là gia sản duy nhất anh ta trở nên buồn bã và bỏ đi.

Tại sao anh ta bỏ đi trong buồn rầu?  Hẳn là tâm trí anh gắn bó với của cải trần gian hơn là với Thiên Chúa.  Anh ta không muốn dùng tài sản của mình để giúp đỡ người khác.  Vì làm vậy anh ta có thể sẽ mất hết!  Anh ta muốn tìm thấy hạnh phúc và an lành nơi của cải hơn là nơi những người mà anh giúp đỡ, phục vụ và yêu thương.

Chúa Giê-su đã dạy:  "Kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." (Mt 6:21).  Thật vậy, điều mà chúng ta cần nhất trong cuộc sống bây giờ và mai sau là chính Thiên Chúa - kho tàng cao trọng nhất.  Từ bỏ tất cả để có Chúa làm gia nghiệp không phải là một việc buồn bã nhưng mà là một niềm vui mừng khôn tả.

Chúng ta có lý do để tin là Chúa Giê-su không nhắm vào của cải trần gian.  Cái mà Chúa nhắm vào là những gắn bó và chướng ngại mà làm cho người ta khép kín cửa tâm hồn.  Khi Chúa Giê-su bảo người thanh niên giầu có cho đi tài sản của mình, Ngài biết rõ là tài sản trần gian là mối lo âu của anh.

Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, Mác-cô 10:17-30, dạy chúng ta đừng để của cải trần gian ngăn cản chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, nhưng dùng chúng để giúp ích cho chúng ta và anh chị em chung quanh chúng ta.

"Hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta."  (Mác-cô 10:21)

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

 

Comments