Chúa Nhật 26 Thường Niên

posted Sep 26, 2015, 1:00 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 26, 2015, 1:01 PM ]

Bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật này được trích từ Sách Dân Số.  Bài đọc cho ta biết, Thiên Chúa  thấy rõ và cảm thương gánh nặng công việc của thủ lãnh Mô-sê nên quyết định làm nhẹ đi nỗi vất vả cho ông.  Chúa lấy đi một phần Thần Khí trên Mô-sê mà trao ban cho bảy mươi trưởng lão.  Những vị trưởng lão này sẽ phụ giúp Mô-sê trong việc lãnh đạo dân.

Dầu đã có tên trong danh sách trưởng lão, nhưng có hai vị đã không đến Lều Thánh tham dự nghi thức phong nhậm.  Tuy không đến Lều Thánh, hai vị trưởng lão này vẫn được Thần Khí Chúa ngự xuống.  Thế nên khi thấy hai vị này nói tiên tri, Giô-suê, người tùy tùng trẻ của Mô-sê, cảm thầy bực tức.  Ðến bên thủ lãnh Mô-sê, Giô-suê lên tiếng: “Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ” (Ds. 11: 28).  Trái hẳn với suy nghĩ của Giô-suê, Mô-sê đã tỏ rõ niềm vui là hai vị ấy cũng đã được đón nhận Thần Khí Chúa.  Mô-sê còn nói thêm là ông mong sao tất cả dân Chúa đều được đón nhận Thần Khí của Ðức Chúa.

Theo Tin Mừng của thánh Mác-cô, Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta bài học tương tự là cởi mở lòng mình cho mọi người.  Ông Gio-an đến bên Chúa Giê-su và phàn nàn: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.  Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc. 9:39).  Vì cách suy nghĩ và lối hành động của các môn đệ quá cục bộ và nhỏ hẹp đã làm Chúa Giê-su không vui.  Ngài bảo các ông: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngày sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.  Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc. 9: 39-40).

Tin Mừng của Chúa Nhật này dạy ta một bài học rất rõ ràng là Thiên Chúa không bao giờ có ý định là Giáo hội của Ngài chỉ dành cho một nhóm người nào đó.  Giáo hội của Chúa là cho hết mọi người.  Và tất cả mọi Ki-tô hữu, qua bí tích Rửa Tội, được trao ban và được mời gọi tham gia một cách tích cực trong việc giảng dạy, quản trị, và thánh hóa anh em đồng loại.

Ðặc biệt trong tuần lễ này chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, cho Ðức Thánh Cha, các Giám Mục, và các Linh mục, là những người đã được chính Ðức Ki-tô trao ban trọng trách hướng dẫn đoàn dân của Chúa.  Chúng ta cùng cầu nguyện và hy vọng rằng qua việc giảng dạy và chính đời sống nhân chứng đức tin của các ngài, nhiều người sẽ nhận biết Thiên Chúa của tình yêu.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments