Chúa Nhật 23 Thường Niên

posted Sep 6, 2015, 5:32 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 6, 2015, 5:32 AM ]

Các bài đọc của Chúa Nhật này chứa đựng những sứ điệp mà mỗi người chúng ta cần phải lắng nghe và suy gẫm.  Trong bài đọc 1 Tiên tri Isaia khuyên ta: "Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi."  (Is 35:4).  Trong bài đọc 2 thánh Giacôbê quả quyết mọi người được mời gọi làm khí cụ của Chúa.  Và bài Phúc Âm kể lại việc Chúa Giê-su chữa lành người câm điếc mà dân chúng đưa tới cho Ngài.  Chúa đặt ngón tay vào tai anh, cầu nguyện và bảo: "Ephphatha!"

"Ephphatha" là một từ tiếng Aramaic có nghĩa là 'hãy mở ra'.  Trong bối cảnh của câu chuyện Phúc Âm của Chúa Nhật này, Ephphatha có nghĩa là mở ra, thoát khỏi mọi bệnh tật về thể xác và linh hồn, hồi phục lại phẩm giá, trở về đoàn tụ với cộng đoàn của những người tin vào Thiên Chúa.  Theo truyền thống thuở xưa của người Do Thái, bệnh tật thể xác do tội và khuyết điểm của tâm hồn gây ra.  Do đó người có tật nguyền thường bị xã hội hất hủi.  Khi Chúa Giê-su chữa người câm điếc, Ngài đưa ông ta về đoàn tụ với xóm làng của ông.

Chúng ta xác tín rằng Chúa Giê-su có quyền lực chữa lành không những mọi bệnh tật về phần xác nhưng còn mọi bệnh tật về phần hồn của chúng ta nữa.  Điều kiện duy nhất để được chữa lành là lòng ước muốn, sẵn sàng và can đảm đón nhận.

Một trong những lời cầu nguyện được đọc trong khi cử hành nghi thức Thánh Tẩy là lời cầu xin mở tai và môi miệng.  Khi cử hành nghi thức Ephphatha - Mở Ra, vị linh mục hay phó tế chủ sự đặt ngón tay của mình vào tai và miệng của trẻ nhỏ sắp được rửa tội và đọc: "Chúa Giê-su đã mở tai và miệng của người câm điếc, xin Người mở tai con để đón nhận Lời Người, xin Người mở môi con để con tuyên xưng tin vào Người và ca tụng vinh quang Thiên Chúa Cha."

Nghi thức Ephphatha - Mở Ra nhắc nhở chúng ta về thân phận con người cần được Chúa chữa trị.  Nghi thức này cũng nhắc nhở chúng ta về sứ mạng mà đã trao cho mỗi người khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy.  Sứ mạng đó là đón nhận và loan truyền Lời Chúa.

Qua bí tích Thánh Tẩy chúng ta được mời gọi lắng nghe, thực hành và tuyên xưng Lời Chúa.  Chúng ta cần Chúa trong trong đời sống của chúng ta, cần được chữa lành những bệnh tật hồn xác.  Chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa giúp chúng ta mở lòng, tăng lòng can đảm để làm khí cụ của Chúa, hăng hái đem sự hòa giải, chữa lành của Người tới mọi nơi.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments