Chúa Nhật 21 Thường Niên

posted Aug 25, 2015, 6:07 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:29 AM ]

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đã có rất nhiều lần chúng ta phải lựa chọn.  Chẳng hạn:

Tôi có nên làm việc đó cho ông bà kia không?  Tôi nên đi thăm họ hay ở nhà?  Trời đang mưa to và người quá mệt nỏi, vậy mình nên đi lễ Chúa Nhật không?  Và nhiều nữa.

Nhiều lần nhìn lại những việc mà chúng ta đã làm, chúng ta cảm thấy lòng hân hoan vì đã quyết định đúng.  Nhưng cũng không kém nhiều lần chúng ta hối hận vì những hành động hay lời nói làm người khác phật lòng.

Phúc Âm hôm nay cho ta thấy Nhóm Mười Hai đã bị thử thách.  Sau khi nghe Chúa Giêsu quả quyết là ai ăn thịt và uống máu của Chúa người đó sẽ có sự sống đời đời, nhiều môn đệ của Chúa đã bỏ Ngài.  Chỉ còn Nhóm Mười Hai ở lại!  Chúa Giêsu nhìn họ và hỏi: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"  (Ga 6:67)  Đại diện cho Nhóm Mười Hai, ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa".  (Ga 6:69)

Chúng ta phải công nhận là câu nói đó của ông Phêrô là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong Phúc Âm.  Nó phát xuất từ  lòng tin vào Chúa Giêsu - tin Ngài là ai, Ngài từ đâu đến và Ngài đến để làm gì.  Chúa Giêsu không thuần chỉ là một người thày dạy hay một người chữa bệnh hay một vị tiên tri.  Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa.

Ông Phêrô và các Tông Đồ khác đã chọn đi theo Chúa.  Các ngài đã trung thành với sự lựa chọn của mình, ngay cả tận phải đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin.

Được thừa hưởng những ân ích do công của các thánh Tông Đồ mang lại, Hội Thánh, trong Kinh Tiền Tụng các Tông Đồ, tuyên xưng:

Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các Tông Ðồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.

"Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"  Câu hỏi này cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Ta trả lời như thế nào?  

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments