Chúa Nhật 18 Thường Niên

posted Aug 3, 2015, 7:01 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 26, 2015, 1:03 PM ]
Bài Đọc I của Chúa Nhật này thuật lại một sự kiện xảy ra khi con cái It-ra-en trên đường đi tới Miền Đất Hứa.  Họ bàn tính quay trở lại miền đất nơi mà họ đã làm nô lệ để được chết no hơn là ở trong sa mạc chịu đói khát.  Qua lời cầu khẩn của ông Mô-sê và ông Aaron Thiên Chúa ban cho họ lương thực ăn tới no nê.

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật này tiếp theo bài Phúc Âm của Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên.  Thánh sử Gioan kể lại sự nhầm lẫn của những người được chứng kiến việc Chúa Giê-su làm bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông đi theo Người.  Vì chỉ mong thỏa mãn về phần thân xác họ không nhận ra lương thực đem lại sự sống vĩnh cửu và Đấng có thể phân phát lương thực phần hồn.

Thật vậy, người ta từ xưa tới nay vì chú tâm tìm kiếm sự thỏa mãn phần xác nên quên mất Đấng là nguyên thủy của mọi sự!

Thánh Phao-lô trong lá thư gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô khuyên nhủ những ai theo Đức Ki-tô "hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Hãy trở nên mới trong lòng trí, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật."  (Eph. 4:22-24).

Mỗi người chúng ta được mời gọi vượt qua tìm kiếm thỏa mãn thể lý để tìm kiếm Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta.  Chúng ta được kêu gọi nhận ra Đấng có thể ban cho ta của ăn đời đời - Đấng mà đã tuyên hứa "Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ"  (Ga. 6:35)

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
Comments