Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

posted Jun 21, 2017, 8:41 AM by Mân Côi Chicago

Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, Gioan 6,51-58, đã làm cho nhiều người, cách riệng người Do Thái sống trong thời Chúa Giêsu, bối rối, khó chịu. Ngài nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." (Gioan 6, 51) Làm sao có thể được! Lời Chúa Giêsu nói thật là khó chấp nhận trừ phi ta hiểu biết Ngài thực là ai và tại sao Ngài nói Ngài là Bánh Hằng Sống. 

Dân Do Thái xưa lang thang trong sa mạc không có gì ăn, Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống để nuôi sống họ. Phép lạ này nhắc nhở dân Do Thái họ sống nhờ vào bánh Lời Chúa. "Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra." (Đệ Nhị Luật 8, 3) 

Rất nhiều lần, đặc biệt tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã báo trước là máu Ngài sẽ đổ ra để xóa bỏ tội lỗi. Chúa Giêsu khẳng định rằng cuộc khổ hình thập giá của Ngài là để đền bù tội lỗi của nhân loại. Thực vậy, cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu làm trọn chiên hiến tế đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Phúc Âm của Thánh Gioan cho ta biết ông Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa." (Gioan 1, 36) 

Chương 12 của Sách Xuất Hành kể cho ta chi tiết mỗi nhà người Do Thái phải sát tế một con chiên không tì vết, bôi máu của nó lên khung cửa, và hối hả ăn thịt Chiên Vượt Qua. Dấu máu chiên trên khung cửa cứu người trong nhà đó khỏi chết. Khi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, hiến tế mình trên thập giá, Ngài dùng chính thịt máu mình làm lễ tế hy sinh để cứu trần gian khỏi chết muôn đời. Khi Chúa Giêsu truyền cho những ai theo Ngài ăn thịt và uống máu Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đón nhận chính sự sống của Ngài. Sự sống mà Chúa Giêsu muốn trao tặng cho chúng ta chính là sự sống thần linh của Thiên Chúa. 

Chúng ta có khao khát Bánh Hằng Sống không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

posted Jun 21, 2017, 8:13 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 21, 2017, 8:26 AM ]

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A Giáo Hội dạy rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin người Kitô hữu. Vậy chúng ta biết về mầu nhiệm này bao nhiêu? 

Chúng ta biết rằng Giáo Hội dạy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa có ba Ngôi, và Ngôi Hai Thiên Chúa có hai bản tính. Chúng ta dùng những từ ngữ như không sai lầm, vô biên, thông biết mọi sự, toàn năng, toàn thiện để diễn tả Chúa Ba Ngôi. Nhưng ngôn ngữ loài người không thể diễn tả Thiên Chúa chính xác và trọn vẹn được. Vì Thiên Chúa vượt ngoài sức hiểu biết của con người. 

Những gì chúng ta biết về Chúa Ba Ngôi là nhờ qua Chúa Giêsu. Qua Kinh Thánh, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết là Người với Chúa Cha là một; Người là hình ảnh của Chúa Cha. Chúa Giêsu nói tức là Chúa Cha nói. Chúa Giêsu hành động tức là Chúa Cha hành động. Cách riêng, trong chương 16 và 17 của sách Phúc Âm theo thánh Gioan, Chúa Giêsu nói cho ta nhiều về sự độc nhất, nhất tính của Thiên Chúa và Ngài muốn chúng ta được thông phần vào sự độc nhất này. 

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. (Gioan 17, 20-23) 

Đề cập về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em." (Gioan 16, 13-15) 

Khi đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, chúng ta tin rằng qua Kinh Thánh Thiên Chúa nói với chúng ta về Người, về tình yêu của Người cho con người, về lòng mong ước của Người cho chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa tỏ cho ta thiên ý của Người và sự hiện diện của Người trong đời sống của Giáo Hội. Nhiều khi ta không nhận thấy rõ, không hiểu. Thần Khí Sự Thật sẽ hướng dẫn ta vượt qua. 

Mặc dầu trí ta không hiểu thấu bản chất đích thực, siêu việt của Thiên Chúa, ta có thể nhận ra Người qua các việc Người làm, qua lời nói và hành động của Chúa Giêsu, qua công việc và lời dạy bảo của Hội Thánh. 

Dầu chúng ta không biết hết về Người, chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta biết, trọn vẹn yêu ta. Và đó là điều mà chúng ta có thể vững lòng cậy trông.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

posted Jun 21, 2017, 8:07 AM by Mân Côi Chicago

Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cách đây khá lâu, tôi được mời đọc bằng tiếng Việt đoạn thứ hai của Bài Đọc I, bài trích sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11. Đoạn hai của Bài Đọc này bắt đầu với câu: "Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về." (Cv 2:5). Thật là một kinh nghiệm tuyệt diệu cho tôi. 

Không chỉ riêng tiếng Việt, mặc dù chỉ có một đoạn ngắn, được dùng để công bố Lời Chúa trong ngày hôm đó. Cũng đoạn Kinh Thánh đó đã được công bố bằng với năm thứ tiếng khác nữa, và mọi người trong nhà thờ hôm đó đã nghe và hiểu những gì được đọc bằng tiếng thổ âm của mình. Hãy mường tượng trong đầu, một đoạn Kinh Thánh được công bố cùng lúc bằng sáu thứ tiếng và mọi người đều hiểu. 

Ta có thể có khó khăn sẽ xảy ra khi đọc hàng chữ này. Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập... (Cv 2:9 -11). Nhưng không có gì là khó với Thiên Chúa. 

Chúa Thánh Thần ngự xuống với muôn dân trên khắp trần gian. Chúa Thánh Thần không giới hạn mình trong ranh giới quốc gia nhưng đón nhận mọi người như nhau. Toàn thể nhân loại có quyền được nghe về Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Trong các sách của Thánh Luca, Thánh Sử diễn tả mọi dân nước được quy tụ lại để nghe các môn đệ của Chúa Giêsu rao truyền Tin Mừng Ơn Cứu Chuộc. 

Sau khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của Ngài nhiều lần. Ngài ăn uống và nói chuyện với họ. Dầu vậy các ông vẫn sợ bị bắt bớ vì là môn đệ của Chúa. Nổi sợ hãi có vẻ như tăng thêm với các ông khi Chúa Giêsu đã về trời. 

Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các môn đệ của Chúa Giêsu từ là những người chài lưới nhút nhát thành những người rao giảng Tin Mừng với không chút lo sợ. Từ Giêrusalem các môn đệ của Chúa đã mạnh dạn ra khỏi xóm làng quen thuộc, đi tới những miền xa xăm để loan truyền tình thương của Chúa và những việc Ngài làm. Qua việc Chúa Thánh Thần làm, muôn thế hệ tiếp nối công việc của các Thánh Tông Đồ - công bố Tin Mừng cho người khác. Chúa Thánh Thần vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của anh chị em và trong cuộc sống của tôi. Ngài vẫn đang hoạt động. 

Anh chị em có tin như vậy không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời

posted May 30, 2017, 7:48 PM by Mân Côi Chicago   [ updated May 30, 2017, 7:49 PM ]

Mừng Lễ Chúa Lên Trời là một sự kiện vui và lành thánh cho niềm tin của chúng ta. Đây là lễ mà Hội Thánh dùng để mời gọi chúng ta tán dương sự hiển vinh của Chúa Giêsu. Sau cái chết và phục sinh, trong cuộc sống đầy hiển vinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Hội Thánh sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Hiện Xuống và Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 

Qua sách Công vụ các Tông Đồ và các sách Phúc Âm, chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã không trở lại con người cũ mà Ngài đã sống trên mặt đất này từ lúc thụ thai cho đến khi Ngài chịu chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã sống lại từ sự chết với quyền uy của một Đức Chúa của sự sống và là Đấng Cứu Độ trần gian. Cuộc sống mới của Đức Kitô là cuộc sống đầy vinh quang. Vâng, Ngài là đầu của Giáo Hội. 

Thật vậy, Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên dương gian này, đó chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Trước khi về trời, trên đỉnh núi Chúa Giêsu đã trao ban trách nhiệm cho những người tin theo Ngài. "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con." (Jn 27: 18-20)

Rất rõ ràng, Hội Thánh của Chúa đã được trao ban sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn nước muôn dân. Chúng ta có trách nhiệm chia sẻ sứ mệnh này của Giáo Hội. Đúng vậy, làm cho mọi người trở thành môn đệ của Đức Kitô Phục Sinh là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Khi ra đi làm người loan truyền Tin Mừng, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đi với trái tim đầy hân hoan và an bình vì Chúa Giêsu cùng đồng hành với chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời hứa của Chúa Giêsu, "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." (Ga 27, 20)

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật VI Phục Sinh

posted May 26, 2017, 6:05 PM by Mân Côi Chicago   [ updated May 26, 2017, 6:12 PM ]

Trong Bài Đọc 2 của Chúa Nhật 6 Phục Sinh, thánh Phê-rô tông đồ nhắn nhủ chúng ta: "Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng." (1 Pr 3, 15-16) 

Trong các buổi gặp gỡ thân hữu để mừng Rửa Tội, Thêm Sức, sinh nhật, ra trường hay một dịp vui nào đó, đôi khi cuộc trò chuyện chuyển sang một đề tài khá nghiêm nghị và quan trọng - Giới trẻ ngày nay lơ là với việc giữ đạo, không muốn tới nhà thờ. 

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng về Tông Đồ (Center for Applied Research in the Apostolate), viết tắt là CARA, trong bản báo cáo thống kê năm 2016 từ cuộc khảo sát nơi các thanh thiếu niên tuổi từ 15 tới 25, được nuôi dạy là Công Giáo nhưng không còn xác nhận mình là người Công Giáo, cho biết phần nhiều trong giới này, 63 phần trăm, không còn giữ đạo khi bước sang tuối 13. 

Phải chăng giới trẻ ngày nay không thấy nơi bậc cha mẹ, anh chị dấu hiệu của niềm vui là một Kitô hữu? Có bao giờ ta tự hỏi mình là một Kitô Hữu niềm hy vọng của tôi là gì, tôi đặt niềm hy vọng vào đâu? 

Trọng tâm của việc chuyển giao Đức Tin cho con cái, trọng tâm của sự truyền bá Phúc Âm là để có thể trả lời câu hỏi đó. Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta có hy vọng khi chúng ta tin vào lòng yêu thương, tha thứ của Chúa. Chúng ta có hy vọng bởi vì chúng ta là chứng nhân của những việc Chúa đã làm cho ta. 

Chúng ta có hy vọng khi chúng ta tin vào lời Chúa hứa: "Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống." (Ga 14, 19) 

"Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Kitô đã sống lại, Ngài sống giữa chúng ta, và ở trong mỗi người chúng ta. Đó là lý do tại sao thánh Phê-rô tông đồ nhắc nhở chúng ta nhìn nhận niềm hy vọng trong chúng ta: Hy vọng của chúng tôi không phải là một khái niệm, không phải là một tình cảm, không phải là một điện thoại di động, cũng không phải là một sự chất đầy của cải giàu có! Hy vọng của chúng ta là một Ngôi Vị, là chính Chúa Giêsu mà chúng ta nhận biết là đang sống và hiện diện trong chúng ta và trong anh em chúng ta, vì Đức Kitô đã sống lại." (Bài giáo lý của ĐGH Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 5/4/2017

Mỗi lần chúng ta tập họp để lắng nghe Lời Chúa, để cử hành Hy Lễ Tạ Ơn, chúng ta hồi phục, làm mới lại niềm tin, làm tươi mát lại tâm hồn qua đó ta có thể cảm tạ Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn hy vọng của ta. 

PT Joseph Thân Thuận

Chúa Nhật V Phục Sinh

posted May 15, 2017, 5:18 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 15, 2017, 5:18 AM ]

Suy niệm về các câu trả lời của Chúa Giêsu cho hai môn đệ Tôma và Philípphê trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Gioan 14: 1-12, niềm tin vào Chúa của chúng ta được làm mới. Chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa. 

Khi ông Tôma hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy." (Ga 14: 5-6) 

Thật vậy, duy nhất chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói như vậy về chính mình, và suốt cuộc đời của Ngài trên dương thế, Ngài đã chứng minh Ngài là Chúa của chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có hai bản tính: Thiên Chúa và con người. Là người, Ngài giống như chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Là Thiên Chúa, Ngài là nguyên thủy và là cùng đích, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy rõ trong câu trả lời cho câu hỏi của Philípphê về Đức Chúa Cha. “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.” (Ga 14: 10-11) 

Tại Thánh Lễ, chúng ta thấy và biết thêm về Đức Giêsu Kitô. Một cách tuyệt đối, Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế tối cao. Ngài hướng dẫn chúng ta tôn thờ Đức Chúa Cha. Tại Thánh Lễ, Chúa Giêsu nối kết chúng ta nên một trong thân thể nhiệm mầu của Ngài, rồi nữa để cảm tạ Thiên Chúa Cha. Vâng, Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. 

Kết nữa, tại Thánh Lễ Chúa Giêsu qua Thánh Kinh dạy bảo chúng ta lời chân lý. Nhiếu lần và nhiều nơi Chúa Giêsu cho chúng ta biết những việc Ngài làm và những điều Ngài nói đều đến từ Đức Chúa Cha. Và chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa là sự thật và là chân lý. Thế nên, trong Thánh Lễ, chúng ta được dạy bào về chân lý và sự thật. 

Cũng tại Thánh Lễ, chúng ta được no thỏa bởi thức ăn và thức uống thiêng liêng đó chính là Mình và Máu của Con Thiên Chúa. Khi đón nhận chính Thiên Chúa vào trong con người của mình, chúng ta được trở nên một với Chúa trong thân thể nhiệm mầu của Ngài. Đúng vậy, chỉ trong Đức Giêsu mới có sự sống đời đời. Vì được hiệp thông với Đấng Hằng Sống, trong ta có sự sống thần linh. 

Tất cả mọi việc chúng ta làm, đặc biệt trong nghi thức thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta làm nhờ, với, và trong Đức Giêsu Kitô. Nhờ Đức Giêsu vì Ngài là đường. Với Đức Giêsu vì Ngài là sự thật. Trong Đức Giêsu vì Ngài là Sự Sống. 

Hạnh phúc thay cuộc sống của con người nhân loại!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật IV Phục Sinh

posted May 6, 2017, 11:20 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 6, 2017, 11:20 AM ]

Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đây là ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi linh mục và đời sống thánh hiến. 

Tên gọi và mục đích của Chúa Nhật này được khởi nguồn từ Tin Mừng hôm nay, Gioan 10: 1-10. Chúa Giêsu, qua đoạn Tin Mừng này, đã nói rõ cho mọi người rằng Ngài là cửa chuồng chiên. "Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ." (Jn 10: 8-9). Tiếp nối với lời giảng dạy của Ngài, Chúa Giêsus đã nói: "Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào." Jn 10:10). 

Chúng ta cùng suy nghĩ về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đó là câu: "Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào." 

Khi còn sống giữa chúng ta, Chúa Giêsu qua lời nói và việc làm của Ngài tỏ rõ cho ta thấy tình yêu của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính phàm nhân của con người chúng ta. Ngài đã sống cuộc sống của chúng ta, nói tiếng nói của con người, và đã chết cho cái chết của chúng ta. Ba năm cuối cùng của cuộc sống trên dương gian, Ngài đã rao giảng niềm vui cứu độ cho hết tất cả. Ngài mời gọi con người hãy đặt để niềm tin vào Ngài để có cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Sau sự phục sinh vinh hiển của Ngài và trước khi trở về với Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Chúa Giêsu đã trao ban trách vụ cho tất cả những ai tin vào Ngài là Đấng Cứu Độ nên thành chứng nhân của Ngài giữa lòng thế giới. Chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu không muốn đánh mất bất kỳ một người trong chúng ta. 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." (Jn 17: 24-26) 

Vâng, đó là lời cầu nguyện của Chúa Chiên Lành cho chúng ta. Với quà tặng là đức tin và từ giáo huấn của chính Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng chỉ có trong Thiên Chúa mà thôi mới có tình yêu và sự sống. Hơn nữa, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại cũng như tràn đầy hy vọng cho cuộc sống vĩnh cửu ngày sau. Thế nên, chúng ta không quá lo sợ cho những cái không hay mà ta đối diện. Hãy sống cuộc sống của mình trong an vui như chính Chúa mong muốn, bởi vì mọi thứ đều là quà tặng từ Thiên Chúa. 

Chúng ta xác tín niềm tin của mình vào lời của Chúa Giêsu: “Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.”

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật III Phục Sinh

posted May 6, 2017, 11:13 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 6, 2017, 11:14 AM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Lu-ca 24: 13-35, cho chúng ta một câu chuyện đầy ý nghĩa về cuộc gặp gỡ của hai môn đệ với Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại. Tin Mừng cho chúng ta biết khi Chúa Giêsus đồng hành với hai môn đệ trên đường tới Emmaus và giải thích Kinh Thánh cho họ, dẫu rằng họ không nhận ra đó chính là Thầy, nhưng họ đã sốt sắng lắng nghe Ngài nói với họ. Hai môn đệ nhận ra người bạn đồng hành chính là Đức Kitô khi ngồi cùng bàn với họ "Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông." (Lc 24: 30) 

Khi chúng ta suy niệm về đoạn Tin Mừng này, niềm tin của chúng ta được làm mới vì chúng ta tin rằng những gì Chúa Giêsus đã làm cho hai môn đồ trên đường tới Emmaus, Ngài vẫn tiếp tục làm như vậy cho chúng ta. Hãy nhìn lại Thánh Lễ chúng ta tham dự. Khi Lời Chúa được công bố, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đang nói với mỗi người chúng ta. Lắm khi vì cái gì đó mà Lời Hằng Sống không vào được lòng, trí và tâm hồn của chúng ta. Nhưng khi toàn thể con người chúng ta được mở rộng để tiếp nhận giáo lý của Thiên Chúa, thì Lời của Ngài trở thành lương thực cho tâm hồn và sức mạnh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là lúc ta sẽ nhận ra chính Chúa Giêsu đang nói với mình. 

Phần thứ hai của Thánh lễ có tên là Phụng vụ Thánh Thể. Ở phần Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta thấy các cử động của Chúa Giêsus và nghe những lời của Ngài y như Ngài đã làm cho hai môn đệ ở Emmaus: "Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông." Với những cử động và lời nói, bánh và rượu trở nên chính Mình và Máu của Chúa Giêsu. Đúng vậy, Máu Thịt Con Thiên Chúa trở thành lương thực cho chúng ta. 

Chúng ta tin chắc rằng việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày trong tuần cũng như trong các Chúa Nhật là một truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo. Và truyền thống này đã có từ thời các Tông Đồ và bây giờ chúng ta đang thừa hưởng. Một cách chắc chắn rằng, khi chúng ta cùng họp lại để cử hành Thánh Lễ, chúng ta cũng làm giống như những Kitô hữu buổi sơ khai và các thế hệ đã đi trước chúng ta đã làm. Đó là nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. 

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca chỉ nói đến tên của một trong hai môn đệ - là ông Clêophas. Tên của người môn đệ kia thì không được nhắc đến. Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng người môn đệ kia là chúng ta, bạn và tôi khi chúng ta tham dự bàn tiệc Thánh Thể. 

Bạn nghĩ thế nào khi bạn là người môn đệ kia của Chúa Giêsu?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhât II Mùa Phục Sinh - Lòng Chúa Thương Xót

posted Apr 24, 2017, 6:38 AM by Mân Côi Chicago

Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, mùa này kéo dài cho đến lễ Hiện Xuống. Trong 8 tuần lễ này Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy vui mừng hân hoan trong mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô. Theo truyền thống cũ, Chúa Nhật thứ II Phục Sinh còn được gọi là Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh hay Chúa Nhật Thánh Tôma. Ngày 30/04/2000, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng lễ phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska đã chính thức đặt tên cho Chúa Nhật thứ II Phục Sinh là "Chúa Nhật lòng Chúa thương xót".
Các bài đọc của hôm nay thực thích hợp chủ đề của Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Bài Đọc II được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ nói tới những ơn lành mà các Kitô hữu của thuở ban đầu đã cảm nhận. "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng thương xót cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống." Thánh Phêrô tán dương và tuyên xưng lòng Chúa thương xót chính là nguồn mạch ơn cứu độ.
Bài Tin Mừng chỉ cho ta thấy lòng thương xót của Chúa được tỏ ra. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu sau khi sống lại. Chúa chúc bình an và cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Rồi Người thổi hơi, ban cho các ông Thần Khí và quyền tha tội. "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha." Qua đó, Chúa Giêsu ủy thác cho các ông việc ban phát sự thương xót của Chúa cho những ai mà các ông phục vụ vì danh Người.
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ II Phục Sinh luôn luôn nhắc tới câu chuyện về ông Tôma hoài nghi. Ông không tin Chúa đã sống lại nếu ông không nhìn thấy chứng tích. Chúa Giêsu chấp nhận sự yếu tin của ông và đáp ứng sự không tin đó. "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Ông Tôma tiêu biểu cho mỗi người chúng ta và cho những yếu kém của chúng ta. Bài Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta cần phải chạy đến với Chúa để được ngụp lặn, tẩy sạch trong lòng từ bi của Người.
Lặng ngắm lòng thương xót diệu kỳ của Chúa, chúng ta hãy tri ân Ngài bằng cách sống lời Chúa dạy - thương yêu nhau và thể hiện lòng thương xót với những ai chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

PT Joseph Thân Thuận

Chúa Nhật Phục Sinh

posted Apr 16, 2017, 8:33 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Apr 16, 2017, 8:33 AM ]

Đức Giêsu Kitô thực sự đã chết và người ta đã chôn Ngài trong mồ đá. Theo Tin Mừng hôm nay, Gioan 20: 1-9, ít ngày sau bà Maria Madalena ra thăm mồ từ sáng sớm, bà thấy cửa mồ mở ra và xác Ngài không còn đó nữa. Bà liền chạy về báo tin cho các môn đệ: "Người ta đã lấy mất xác Thầy rồi!" Được tin, hai môn đệ Phêrô và Gioan chạy ra mồ. Hai ông đã thấy cửa mồ mở toang. Nhìn vào trong thấy khăn liệm còn đó, nhưng xác Ngài đã biến mất. Gioan, người môn đệ Chúa yêu, đã thấy và đã tin: Chúa đã sống lại thật như Ngài đã tiên báo.

Vâng, đúng như vậy, Đức Giêsu đã sống lại. Ngài đã từ cõi chết sống lại. Ngài đã tỏ mình cho một số người được tuyển chọn để làm nhân chứng cho Ngài. Họ đã được thấy Ngài tường tận và được ăn uống chung với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Thật đáng buồn, vẫn còn đó nhiều người không tin vào niềm vui Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Phần chúng ta, chúng ta xác tín rằng, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Và chính Ngài đã đánh bại quyền lực của tội lỗi và tử thần cho chúng ta. Để rồi, chúng ta cũng được sống trong vinh quang với Ngài.

Qua bí tích Rửa Tội chúng ta đã được tháp nhập vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, và chúng ta tham dự vào cuộc sống mới, là cuộc sống của Đấng Phục Sinh. Vì thế chúng ta đã có trong mình hạt giống của sự sống lại, nó diễn tả trước sự sống lại tràn đầy mà chúng ta sẽ nhận được như gia tài. Lúc này đây chúng ta chưa thấy vinh quang ấy một cách tỏ tường, nhưng chúng ta tin rằng khi Chúa Kitô đến lần thứ hai, chúng ta sẽ thấy và biết. Và "chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, thì chúng ta sẽ thấy Người như vậy." (1 Gioan 3:2)

Trong khi vui mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, mỗi người chúng ta hãy xem lại cách thức sống niềm tin Phục Sinh của mình

  • Tôi có sống đúng với niềm tin Phục Sinh của mình chưa?
  • Là người tin vào sự sống lại, tôi nghĩ và hành động thế nào về gian khổ, hy sinh, và thử thách mà tôi đón nhận hằng ngày trong cuộc sống hiện tại?
  • Khi nào tôi bắt đầu sống cuộc sống trong Thiên Chúa - sống cho Chúa và sống cho anh em đồng loại?

Kính chúc anh chị em một mùa Phục Sinh chan hòa thánh ân và tình yêu ơn cứu độ của Đấng Phục Sinh.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

1-10 of 112