CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Chicago trong buổi họp mặt và chia sẻ.
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1992 tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi thuộc Giáo Xứ St. Thomas of Canterbury Chicago, IL. 60640. Cha Phêrô Trịnh Thế Hùng Quản Nhiệm Cộng Đoàn cho phép tổ chức khóa Căn Bản thứ 21, khóa đầu tiên tại Chicago do Linh mục Phêrô Chu Quang Minh Tiến sĩ Tâm Lý hướng dẫn.

Đoàn Sủng của Chương Trình: Nhằm giúp đỡ các cặp vợ chồng sống yêu thương gần gũi bằng tâm tình và ý chí, thông cảm tha thứ để thăng tiến hạnh phúc gia đình mình. Các gia đình chia sẻ, xả cõi lòng trong các buổi sinh hoạt, giúp nhau giữ tình yêu chung thủy và sống theo Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo.

Do sự điều động và khích lệ của Thầy Sáu Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đức cùng với qúy vị trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân đã tổ chức Khoá Căn Bản 21. Phái đoàn Trợ Nguyền Khóa Học từ tiểu bang California. Anh chị Song Nguyền Giuse Đỗ Quang Bảo & Phước điều hành phụ tá Khóa Căn Bản.

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Chicago tiếp tục sinh hoạt và tổ chức được 7 khóa Căn Bản. Tổ chức hai khóa Tu - Nguyền, đào tạo tinh thần làm Tông Đồ Song Đôi cho quý phu thê đã dự khóa Căn Bản.
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình sinh hoạt Song Nguyền vào ngày Chúa Nhật sau Thánh Lễ 11:30 sáng , tuần lễ thứ ba mỗi hai tháng. Hội Đồng Song Nguyền điều hành mọi sinh hoạt của Chương Trình do anh chị Chủ Nguyền Phêrô Ngô Đức Hạnh và Têrêxa 
Nguyễn Thị Thanh điều hành tổng quát.

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Trân Trọng Kính Chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam, Nữ, Quý Hội Đoàn Cùng Toàn Thể Cộng Đoàn dư Tràn Hồng Ân Thiên Chúa, Một Năm Mới An Khang Hạnh Phúc, Lộc Thọ Như Ý.