PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM TẠI CHICAGO

Một số hội viên của Phong trào Cursillo trong buổi họp mặt.

Đại Cương:
Phong trào Cursillo còn gọi là Học Hội Kitô Giáo (Cursillo de Cristiandad), được thành lập vào năm 1949 tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Với chủ đích phục hưng và canh tân đời sống đạo sau cuộc nội chiến năm 1939 đã gây nhiều xáo trộn cho Giáo Hội Tây Ban Nha. Khởi đầu là một nhóm người trẻ, tổ chức cuộc hành hương viếng mộ thánh Giacôbê tại thành phố Santiago de Compostella. Để giúp các cuộc hành hương được thành công tốt đẹp, Giáo Phận Mallorca đã tổ chức những khóa huấn luyện để đào tạo những người lãnh đạo các cuộc hành hương. Các khóa huấn luyện nầy dần dần biến thể để trở thành Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày của Phong trào Cursillo.

Phong Trào Cursillo được du nhập vào Hoa-kỳ năm 1957 tại Waco Texas và Việt Nam năm 1967 tại trung Tâm Bêtania Sài-gòn. Sau đó, được lan ra các Giáo Phận Xuân Lộc, Nha trang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Huế, vv.

Mục Đích:
Phong trào Cursillo có một mục đích duy nhất là giúp cho con người sống những gì là căn bản để trở thành một Kitô hữu đích thực bằng cách cam kết dùng những trợ giúp thiêng liêng do Giáo Hội đưa ra để thăng tiến trong việc Nên Thánh, Đào Luyện và Truyền Giáo (Phúc Âm Hóa Môi Trường).

Thành Viên của Phong Trào Cursillo:
Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày được tổ chức để đào tạo những Kitô hữu có lòng yêu mến Chúa, biết dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Sau khi hoàn tất Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày, họ được gọi là Cursillista. Họ sẽ là muối, là men và xâm nhập vào các môi trường trong Cộng Đồng Kitô hữu để sinh hoạt, nhằm liên kết mọi người để đem Chúa Kitô đến thế giới ngày nay. Tôn chỉ của họ là: "Dìu nhau nên thánh".
Phong Trào Cursillo Việt Nam tại Chicago:
Sau năm 1975, người Việt nam đến định cư tại Chicago, trong số đó có các cựu Cursillista, là những người đã tham dự các Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày tại Bêtania Chí Hòa Sàigòn, Xuân Lộc, Nha Trang là các Cụ Lâm Quang Hiệp (qua đời), Cụ Nguyễn Khen, Ong Phạm Văn Phú, Ong Đỗ Văn Thư và Ông Nguyễn Văn Đức.

Sau khi hội ý với nhau, "năm cây cổ thụ" quyết định thành lập Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Chicago.

Năm 1988, sau khi Cha Quản Nhiệm Phêrô Trịnh Thế Hùng cùng với một số anh em khác tham dự Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày tại Đồi Marywood, California và Phong Trào Cursillo Chicago được chính thức hoạt động dưới sự linh hướng của Cha Phêrô Trịnh Thế Hùng.

Phong Trào Cursillo Chicago đã kết hợp được 164 thành viên qua 14 khóa tĩnh huấn (7 khóa nam và 7 khóa nữ).

Kết luận:
Phong Trào Cursillo Chicago không phải là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành trong Cộng Đoàn Mân Côi Chicago, nhưng các thành viên của Phong Trào lại là những thành phần trung kiên trong các đoàn thể thuộc Cộng Đoàn Mân Côi/Giáo Xứ Thánh Henry và tất cả các Cursillista đều mang cùng một tâm nguyện là làm chứng nhân cho Chúa Kitô, kết hợp mọi tín hữu để xây dựng Nước Chúa và cùng nhau tay trong tay để Dìu Nhau Nên Thánh.