HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ - (Legio Mariae)

Một số hội viên của Hội Đạo Binh Đức Mẹ trong buổi họp mặt.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ được bắt đầu nhờ sự hăng hái và tích cực của anh Vũ Minh Lộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập Đạo Binh Đức Mẹ, trong một buổi Chúa Nhật tại nhà thờ St. Thomas of Canterbury, anh Ngô Đức Hạnh đã kêu gọi anh chị em trong Cộng Đoàn tham gia Hội Đạo Binh Đức Mẹ.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1985, Đạo Binh Đức Mẹ, Preasidium Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chính thức buổi họp đầu tiên tại bờ hồ Michigan. Trong buổi họp đầu tiên này có sự hiện diện cuả Cha Cố Trịnh Thế Hùng - Cha Linh Giám của Đạo Binh Đức Mẹ. 

Anh Ngô Đức Hạnh là trưởng Praesidium đầu tiên, cùng có mặt tại buổi họp này là anh Vũ Minh Lộc, Cụ Nguyễn Vượng, anh Phạm Văn Phú, anh Nguyễn Văn Khen, anh Hoàng Xuân Nghị, và anh Nguyễn Chư Huỳnh, Chị Phạm Thị Vân (hiện nay ở tiểu bang California) và một vài người nữa. Hơn 23 năm, Nữ Tướng Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dẫn dắt các chiến sĩ hội viên dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần đã làm nhiều điều tốt đẹp
cho Giáo Hội Chúa.
Mục đích của Đạo Binh Đức Mẹ là thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, thăm viếng bệnh nhân và làm việc tông đồ dưới sự lãnh đạo của Giáo Hội. Đạo Binh Đức Mẹ nhận Mẹ Maria làm Nữ Tướng, nhưng người linh hướng hoạt động trong Đạo Binh là Chúa Thánh Thần, nên khi hội viên tuyên hứa, là tuyên hứa với Chúa Thánh Thần. 

Ngoài những việc được cấp trên theo hệ thống của Đạo Binh chấp thuận, và những điều hạn chế được chấp thuận trong Thủ Bản, Đạo Binh sẽ tùy Đức Giám Mục Địa Phận và Cha Sở hướng dẫn trong các hoạt động xã hội, mục vụ mà các ngài xét thấy thích hợp cho hội
viên Đạo Binh và có lợi cho Giáo Hội.

Các Trưởng Đạo Binh Đức Mẹ qua các thời kỳ như sau: Anh Ngô Đức Hạnh, Anh Phạm Văn Phú, Anh Nguyễn Văn Khen, Anh Trần Văn Luyện, Anh Hoàng Xuân Nghị, Anh Nguyễn Chư Huỳnh, Anh Nguyễn Thanh Đồng và chị đương kim Hội Trưởng Trần Thị Châu.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ họp vào lúc 9 giờ 30 sau thánh lễ 8 giờ sáng Chủ Nhật tại phòng họp cạnh Nhà Nguyện.