GIA ĐÌNH FATIMA

Một số hội viên Fatima trong buổi đọc kinh ngày Chúa Nhật
Gia đình Fatima bắt nguồn từ những buổi cầu nguyện của các gia đình khi mới tới Chicago. Nỗi đau mất quê hương và xa gia đình đã nối kết người Việt Nam lại với nhau. Họ gặp gỡ nhau vào ngày cuối tuần để đọc kinh cầu nguyện, hàn huyên và chia sẻ những bữa cơm thân mật. Từ những lời cầu nguyện và lần Chuỗi Mân Côi cuối tuần lúc ban đầu đó đã hình thành nên Gia Đình Fatima.

Gia Đình Fatima được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1979 do sáng kiến của một số người Việt Nam tỵ nạn tại thành phố Chicago, trong đó có ông Nguyễn An Bảy, Ông Hoàng Xuân Nghị, Nguyễn Văn Đại, và Trần Văn Long. Gia Đình Fatima là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành được thành lập đầu tiên của Giáo dân Việt Nam tỵ nạn sau năm 1975 tại thành phố Chicago.

Thời gian mới thành lập, danh xưng Hội là Phong Trào Tôn Vương và Đền Tạ Đức Mẹ Fatima.  Về sau thuận theo nhu cầu ngắn gọn trong danh xưng của Hội, đồng thời để thêm phần liên đới và thân tình giữa các gia đình hội viên, tuy không ai khởi xướng nhưng mọi người đều đồng thanh gọi tắt là GIA ĐÌNH FATIMA.

Mục đích của hội là cổ võ tinh thần thi hành ba Mệnh Lệnh của Đức Mẹ đã truyền cho ba trẻ khi hiện ra tại Fatima nước Bồ Đào Nha năm 1917. Ngày đầu tiên các em được nhìn thấy Mẹ vào ngày 13 thánh 5, và cứ vào ngày 13 của mỗi tháng kế tiếp, ba trẻ lại được diễm phúc diện kiến dung nhan Mẹ tại cây sồi trong thời gian các em thả đàn cừu đi ăn cỏ.

Đức Mẹ kêu gọi ba em nhanh chóng truyền bá mệnh lệnh của Mẹ cho thế giới: Sám hối - Lần Chuỗi Mân Côi và Đền Tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Me. 
Để việc tôn sùng và đền tạ Đức Mẹ Fatima theo tôn chỉ và mục đích của Hội. Các gia đình hội viên luân phiên rước thánh tượng về gia đình mình mỗi tối Chúa Nhật quanh năm. Các hội viên cùng quy tụ để lần chuỗi Mân Côi đền tạ Mẹ, đọc kinh Tôn Vương và cầu nguyện theo ý chỉ gia đình chủ sự, và các ý nguyện chung cũng như riêng tư của mỗi người, mỗi hội viên.

Trải dài thời gian 29 năm qua, có lúc số gia đình hội viên lên tới 75. Trong thời gian gần đây, một số hội viên đã qua đời hoặc di chuyển tới các tiểu bang khác. Hiện nay, hội viện gia đình Fatima còn lại 50.

Khi một hội viên qua đời được hưởng một thánh lễ cầu nguyện, một vòng hoa phúng điếu. Riêng các thành phần của gia đình hội viên khi qua đời được hưởng một thánh lễ cầu nguyện. Gia Đình Fatima thường gặp gỡ và đọc kinh gia đình vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật.

Đây là môt trong những đoàn thể đã tham gia tích cực vào các sinh hoạt của Cộng Đoàn, Giáo Xứ. Ngoài vị Hội Trưởng tiên khởi Ông Nguyễn Văn Bảy, quý vị Hội Trưởng kế tiếp là Cụ Phạm Hoà, Ông Nguyễn Chư Huỳnh, Ông Trần Tử Cảnh và vị Hội Trưởng đương nhiệm Ông Gioan Baotixita Trần Minh Phụng.