GIA ĐÌNH THÁNH TÂM

"Chỉ có Tình Yêu mới đáp đền Tình Yêu" – Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Cũng như các Đoàn Thể khác, Gia Đình Thánh Tâm đã được thành lập vào khoảng năm 1985 dưới sự hướng dẫn của qúy Anh Trần Văn Thảo, Trần Đức Nhu và Đào Trọng Phan. Một số gia đình anh chị em đã gia nhập Gia Đình Thánh Tâm nhưng đã di chuyển đi tiểu bang khác. Sự cộng tác và yêu thương Thánh Tâm Chúa Giêsu đã khiến các gia đình tìm đến gặp
gỡ và cầu nguyện với nhau.

Mục đích của Gia Đình Thánh Tâm là thăm viếng và giúp cho mỗi người, mỗi gia đình biết yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu để đem tình yêu thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với mọi người. 

Gia đình Thánh Tâm thường thăm viếng và hợp nhau cầu nguyện tại gia đình vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vào những năm mới thành lập, gia đình Thánh Tâm họp nhau vào những chiều thứ Sáu hoặc chiều thứ Bảy.
Số hội viên trong gia đình Thánh Tâm có lúc lên đến sáu chục. Vì số hội viên tham gia đông quá nên Gia Đình Thánh Tâm đã được chia làm 2 nhóm, một nhóm sinh hoạt tại khu Kedzie với sự cộng tác tích cực của qúy anh Nguyễn Thọ Khải, Lễ, Thịnh và môt nhóm thứ hai thường thăm viếng gia đình và đọc kinh tại vùng Kenmore những người sống gần khu vực Argyle.

Lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa của Gia Đình anh chị Trần Văn Thảo và toàn thể Gia Đình Thánh Tâm đã góp phần lớn trong việc xây dựng Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi.

Xin Chúa trả ơn bội hậu và ban nhiều ơn lành hồn xác cho qúy anh chị và nhất là hưởng một Mùa Xuân vui tươi và thánh thiện. Tiếp tục thăm viếng, đôn đốc và khích lệ nhau trong những sinh hoạt mục vụ và đem tâm tình yêu mến Thánh Tâm Chúa đến với mọi người.