ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ - SAO BIỂN

TNTT Sao Biển gặp nhau sau thánh lễ Chủ Nhật.
Cho dù cuộc hành trình dài nhất thì cũng phải có bước bắt đầu. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể bắt đầu vào năm 1981, nhưng cho đến năm 1983, với sự đóng góp tích cực cuả quý Chị Hương, Lan, Hoa và các Anh Nam, Thái thì Đoàn Thiếu Nhi mới thực sự vững mạnh mang tên Đoàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam.
  
Tới năm 1985, đoàn đổi tên là Đoàn thiếu Nhi Thánh Thể vì Phong Trào Nhận Chúa Giêsu Thánh Thể làm trọng tâm và kim chỉ nam cho các sinh hoạt. Cho đến năm 1988, Đoàn mang danh hiệu Sao Biển và đã chọn Thánh Toma Thiện làm Thánh Bổn Mạng cho Đoàn.
Qua thời gian sinh hoạt lâu dài tại Giáo Xứ ST. Thomas of Cantebury những huynh trưởng gạo cội đã đóng góp cho sinh hoạt của đoàn phải kể đến cựu Huynh Trưởng Kim Dung, Phạm Hằng, Phạm Toàn, Vũ Thuần, Trang Đài, Linh, Hùng, Niên và quý Linh Mục Nguyễn Văn Liêm, Trương Diễn, Hà Văn Vịnh và Hà Minh Hiếu. Những trại hè huấn luyện tầm mức trung ương đã được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Cha Cố Trịnh thế Hùng và Cha Hà Vịnh là Trợ Úy Đoàn Sao Biển lúc bấy giờ.
 
Hai trại hè Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I và Cấp II được tổ chức tại tiểu chủng viện Ngôi Lời – Eastroy với Ban Giảng Huấn hùng hậu đến từ Trung Ương: Đức Ông Cựu Tuyên Uý Nguyễn Văn Phương, Cha Chu Vinh Quang và hai Cựu Trưởng quá cố Nguyễn Thị Thu và Trưởng Nghiêm Huấn Trần Mậu. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sao Biển qua những bước thăng trầm và được tái củng cố lại vào năm 2003 do Thầy Lê Đức thuộc dòng Marynol. 

Cho đến nay, Đoàn Sao Biển trên đà phát triển dưới sự điều hành cuả quý Trưởng Bảo, Joseph Vũ, Michael và Tân Đoàn Trưởng Trương Tài. Đoàn tổ chức những buổi huấn luyện, tĩnh tâm và kết thân với các Đoàn lân cận. Những buổi sinh họat vào chiều thứ Bảy được chuyển đổi vào 10 giờ sáng Chủ Nhật càng làm cho Đoàn ngày thêm phát triển và vững mạnh. 

Như diều gặp gió, tinh thần hăng say sinh hoạt cũng như huấn luyện giúp các em sống đạo, mến Chúa và yêu người. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã thực thi những khẩu hiệu: 
  • Thiếu Nhi – Hy Sinh 
  • Ấu Nhi – Ngoan 
  • Huynh Trưởng – Phụng Sự. 
Cảm Nghĩ của Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sao Biên: "Một ngày làm huynh trưởng thì cả đời cũng là huynh trưởng". Sau đây là những lời tỏ tình dễ thương của huynh trưởng trong đoàn TNTT Sao Biển.

Trưởng Tài: "Anh em ta ra khơi cùng với Đức Kitô, anh em ta ra khơi để đón ánh nắng vui, anh em ta ra khơi thả lưới lưới muôn người.
Mỗi huynh trưởng trong đoàn Sao Biển đều biết trèo thuyền và đều biết thả lưới đánh cá. Những bầy cá thơ ngây đang trôi dạt trên đường đời để tìm lại bến bờ, đó là những bầy cá được các huynh trưởng tông đồ dẩn dắt để tạo thêm cơ hội bắt cầu đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể hơn. 

Các em được đến gần Thánh Thể qua những lời ca tiếng hát, những điệu múa tâm tình và những lời cầu nguyện chung trong những giờ Chầu Thánh Thể vì đó là trung tâm điểm của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài ra, các em được học hỏi thêm những kỹ năn chuyên môn của Phong Trào như thắt nút dây, đánh và giải morse code, so hàng, múa ca hát, dấu đi đường…vân vân và vân vân… và quan trọng nhất là về phần Thánh Kinh, về cuộc đời của Chúa Giêsu từ thời thơ ấu đến trưởng thành và đến chết trên Thập Tự.

Những chuyên môn và kiến thức này sẽ được áp dụng trong những trại hè kết thân với các đoàn bạn như đoàn Nguồn Sống Joliet và đoàn Đồng Hành Milwaukee. Đây cũng là một cơ hội để các em thi đua, trao dồi kiến thức và tìm hiểu thêm về Thánh Kinh trong những giờ Lửa Thiêng và trong Hành Trình Đức Tinh ở các bạn mới trong đội của mình đã đến từ bốn phương trời.

Hiếm hoi thay, các huynh trưởng trong đoàn Sao Biển đã bỏ rất nhiều thời gian quý báu và bận rộn của cuộc sống bên ngoài để hy sinh và phụng vụ như anh cả Giuse đã nuôi nắng Chúa Giêsu trong thời thơ ấu. Nguyện xin Anh Cả Giuse luôn cùng đồng hành với chúng con luôn mãi
Trưởng Anthony: Thiếu Nhi is a great way for Viet youth to get together to learn about each other, to earn about themselves, and to learn about God. Huynh Trưởng have a great task to teach the youth to be more useful people in society. 

Being a Huynh Trưởng is a great way to build your leadership skills. Thiếu Nhi is also a great way for young Vietnamese youth to learn more about their heritage. Thiếu Nhi helps các em and Huynh Trưởng develop their character and be better people. 

Trưởng Mai: Thiếu Nhi means a lot to me. I feel that Thiếu Nhi is like my second family. I grew and learned in our Đoàn and cannot imagine where I would be without Thiếu Nhi. 

I also think it is important for the kids that are going to be the future of our Đoàn to learn that we are not only teaching them but we can be their friends as well as their second family also. 

We can also show them as well as let them know that we (like friends and family) can stick together throughout it all and be there for them if they need someone to come and talk to. 

Trưởng Joseph: The significance of Thiếu Nhi. From the outside, Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) may seem like an organization that merely focuses on keeping children "busy" by having them play games. 

However, as all members of our "Đoàn" can tell you, that interpretation does not even come close to the true meaning of TNTT. When the outward show vanishes, one can truly see that TNTT has a deeper meaning ass its foundation. 

The issue that parents face today is the struggle of trying to connect their children with their faith. The clash between the mentality of the older generation and the younger is inevitable. However, it does not mean that there has to be two distinct spheres of thought. 

What is amazing about the youth of today is their ability to assimilate. This is where their strength lies. They are fully capable of integrating their faith into their daily lives. However, they have no direction, no one who is able to walk the line between tradition and contemporary life. 

This is where TNTT becomes fundamental. The "Huynh Trưởngs" become the bridge between the youth and the older generation. "Thiếu Nhi Thánh Thể" combines the term "Youth" and "Eucharist". The name of our society in of itself defines what we wish to accomplish. 

Our goal is to bring the teachings of Jesus to the youth, and have them inc o r p o r a t e them into their daily lives. We wholly abide by the teachings of the Church, but present it in a way that is neither intimidating nor dismaying. The purpose of the teachings are to show the benefits of living a Christian  life not to “scare” someone into following the faith. 

TNTT shows that we can better ourselves not only by reflecting upon our own selves, but by reaching out to others. It is by helping one another that we truly live the life of Christ. TNTT brings that out among the youth by having them contribute to the group. 

We play games because it builds communication within the group. We sing and dance because it involves and requires the participation of everyone. All the activities we do, we do as an entire group, for our foundation is based on the fact that Christ is in each one of us, but it is only when we are together as one, that the Body of Christ becomes truly realized.