CA ĐOÀN TÊRÊSA

Đoàn Têrêsa trong lần tập hát.
Để đáp ứng nhu cầu Mục Vụ của Cộng Đoàn, Thánh lễ Chúa Nhật lúc 5:00pm đầu tiên được bắt đầu vào đầu mùa hè 2006. Một lần nữa các anh chị em thiện chí trong Cộng Đoàn lại đến với nhau đàn hát ngợi ca làm sáng danh Thiên Chúa dưới sự nâng đỡ tích cực của Cha Hà Vịnh, Thầy Sáu Nguyễn Văn Đức và Thầy Lê Đức (dòng SVD). 

Từ những buổi ban đầu đó, nối tiếp bước chân hy sinh phục vụ của 2 ca đoàn anh/chị Seraphim và Cecilia, ca đoàn Têrêsa đã được hình thành dưới sự “đặt tay” của Thầy Lê Đức. 

Với phương châm "dấn thân phục vụ cộng đoàn Công Giáo Mân Côi Chicago qua lời ca tiếng đàn, hoạt động vui chơi trong tinh thần bác ái, yêu thương và đơn sơ như Thánh Nữ bổn mạng Têrêsa Hài Đồng" mỗi ca viên ca đoàn Têrêsa luôn tâm niệm rằng "không có Thầy chúng con không làm được gì. Và xin cho mỗi lời ca tiếng đàn của chúng con – dù hay dù dở – là một đóa hồng thiêng qua tay Thánh Nữ Têrêsa dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho mọi người."
Ca đoàn Têrêsa tập hát hàng tuần lúc 10:30AM Chúa Nhật chuẩn bị cho Thánh lễ 11:30AM. 

Tinh thần phục vụ vô vị lợi, của các anh chị em ca viên đã và đang làm cho Thánh Lễ Chúa Nhật 11:30AM thêm linh động khởi sắc.

Ca đoàn Têrêsa cũng đã nhiều lần tự nguyện  hy sinh thời giờ hát phục vụ các Thánh lễ Hôn Phối và An Táng.

Cộng đoàn Công Giáo Mân Côi Chicago chân thành tri ân sự hiện diện của quý Thầy và tinh thần phục vụ quên mình của từng anh chị em ca viên, nhạc công, đoàn trưởng và ca trưởng ca đoàn Têrêsa.