CA ĐOÀN SERAPHIM

Thành viên trong buổi tập hát. Xem Site của Ca Đoàn.
Ca đoàn Seraphim được thành lập vào tháng 10 năm 1982. Ca đoàn phụ trách thánh lễ 3 giờ chiều Chủ Nhật và sau này chuyển về 5 giờ 3 chiều thứ Bảy và các đại lễ trong năm tại nhà thờ St. Thomas. 

CĐ Seraphim có một lịch sử lâu dài hơn so với hai Ca Đoàn Cecilia và Têrêsa. Những người đầu tiên thành lập nên Ca Đoàn Seraphim là Ca Trưởng Thân Văn Thuận, Vũ Đình Tuyến. Sau này có quý Thầy tu học tại
Viện Thần Học CTU (đã chịu chức Linh Mục): Cha Vũ Đảo, Cha Khiên… đã cộng tác tích cực và thăng tiến Ca Đoàn Seraphim thêm khởi sắc và sống động.
Ca Đoàn Seraphim đóng góp rất nhiều công sức, giúp Cộng Đoàn cầu nguyện thêm sốt sắng nhất là các thánh lễ Phục Sinh, Giáng Sinh và những Đại Lễ của Cộng Đoàn.

Linh Mục Giao Kim, Anh Vũ Quốc Hưng cũng như quý Linh Mục dòng SVD là những ngôi sao sáng chói làm nên trang sử huy hoàng của Ca Đoàn. Sự đóng góp tích cực của quý vị Đoàn Trưởng và Ca Trưởng khiến cho Ca Đoàn có một vị trí vững mạnh.

Chân thành cám ơn Linh Mục Ca Trưởng Nguyễn Viên, Ca Trưởng Nguyễn Văn Hoá, Phạm Văn Pháp, và Anh Khúc Chinh là những hình ảnh thân quen và luôn hăng say tích cực giúp cho ca lớn mạnh và phát triển.