CA ĐOÀN CECILIA

Đoàn Cecilia trong lần tập hát.
Ca Đoàn Cecilia được thành lập vào khoảng năm 1986 để phục vụ cho Thánh lễ 1 giờ trưa tại Giáo Xứ St. Thomas. Sự góp mặt tích cực và tài khéo léo của Anh Đoàn Trưởng Trần Văn Nhu đã bắt đầu với nhóm “Anh Em Thiện Chí”. 

Ca đoàn mang tên Thiện Chí từ đó và sau này được đổi tên thành Cecilia, khi anh chị em muốn chọn cho Ca Đoàn của mình một vị Thánh Quan Thầy. Sự cộng tác không mỏi mệt của của Anh Ca Trưởng Trần Công Tiến ngay từ buổi ban đầu đã dẫn Ca Đoàn Cecilia đạt tới điểm cao và nổi bật như hiện nay.

Những khuôn mặt thân quen trong thuở ban đầu phải kể đến Anh Chị Trần Quang –Trang Đài, Anh Chị Nghĩa Châu và nhạc công Nha Sỹ Nguyễn Văn Minh.
Một khuôn mặt dễ thương với những ngón đàn điêu luyện cuả Anh Phạm Văn Đoan làm cho Ca Đoàn Cecilia tiến xa hơn trên lãnh vực Thánh Nhạc và nghệ thuật.

Cùng chuyển mình với sự phát triển mục vụ của Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi, Thánh Lễ 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật được chuyển lên 8 giờ sáng vào mùa hè năm 2006. 

Ca Đoàn Cecilia cùng đồng hành và hăng say phục vụ Thánh lễ 8 giờ sáng thuận tiện và thích hợp với nhiều người nhất là lời ca tiếng hát du dương trầm
bổng cuả anh chị em Ca Đoàn Cecilia khiến nhà thờ mỗi ngày thêm đông.