NHÓM CẦU NGUYỆN CANH TÂN ĐẶC SỦNG

Nhóm Cầu Nguyện Canh Tân Đặc Sủng họp mặt.
Khi khai mạc Công Đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII kêu gọi toàn thể giáo hội hãy cùng với ngài cầu xin Chúa Thánh Linh thổi một luồng gió mới canh tân Giáo hội. Ngài dâng lên Chúa lời cầu xin: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mới lại trong thời đại chúng con những điềm thiêng dấu lạ của Chúa bằng một LỄ HIỆN XUỐNG MỚI."

Chúa đã đáp lại lời cầu xin trên. Ngay sau khi Công Đồng Vatican II kết thúc, một phong trào mới đã bất ngờ xuất hiện. Bắt đầu từ một khóa tĩnh tâm cuối tuần chỉ có vài chục sinh viên Công giáo tại Pittsburgh (Pa, Hoa kỳ) vào tháng 2 năm 1967. Chúa Thánh Linh đã xuống và làm biến đổi đời sống của họ giống như Ngài đã xuống và biến đổi các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ tuần.

Những người được ơn trong khóa tĩnh tâm này đã làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh, và từ biến cố đó, các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh được thành lập, bắt đầu từ Pittsburgh, rồi lan ra khắp các Tiểu Bang Hoa kỳ, và chỉ trong vòng 2 năm sau, đã lan tỏa ra khắp các châu lục, trở thành một hiện tượng làm rung động giáo hội hoàn cầu. Các nhà bình luận tôn giáo nhận định rằng Canh Tân Đặc Sủng là một phong trào phát triển nhanh nhất và lớn mạnh nhất trong lịch sử Giáo hội Công Giáo. 

Chúa Thánh Linh đã dẫn đưa hàng hàng lớp lớp người ta đến với Chúa Giêsu Phục Sinh trong một cảm nghiệm mới mẻ, vui tươi, sống động. Người ta say mê đọc Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể, hăng hái truyền giáo, nhiệt thành với Giáo hội. Cho đến nay, Canh Tân Đặc Sủng đã có mặt tại 235 quốc gia, đã tiếp chạm và làm biến đổi đời sống đức tin của 119 triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới.
Các vị chủ chăn trong Giáo hội đã phát biểu về Canh Tân Đặc Sủng như sau: 
  • "Canh Tân Đặc Sủng là vận hội tốt cho Giáo Hội và thế giới." (Đức Giáo hoàng Phaolô VI) 
  • "Sự xuất hiện bất ngờ của Canh Tân Đặc Sủng ngay sau Công Đồng Vatican II là ơn đặc biệt Chúa Thánh Linh ban cho toàn thể Giáo hội." (ĐGH Gioan Phaolô II).
Canh Tân Đặc Sủng được giới thiệu tới Cộng Đoàn Mân Côi Chicago qua khóa Thánh Linh tổ chức lần đầu tại nhà thờ St. Thomas ngày 10-6- 1990. Những người được ơn Chúa trong khóa tĩnh tâm này đã qui tụ tại thành Nhóm Cầu Nguyện, mỗi tối Thứ Hai tới nhà thờ St. Thomas ca ngợi thờ phượng và học hỏi để lớn lên trong ơn Chúa.

Từ năm 1990 đến nay, Cộng Đoàn Mân Côi đã tổ chức 6 Khóa Thánh Linh cho mọi người trong Cộng Đoàn.

Sinh hoạt hiện nay của Nhóm Cầu Nguyện: - Mỗi thứ Hai, từ 7 - 9 tối - Địa điểm: Nhà thờ St. Henry (Phòng hội cuối nhà thờ). Xin mời mọi người tham dự. Trưởng Nhóm: Phạm quốc Túy