Sinh Hoạt‎ > ‎

Trại Hè Hiệp Nhất


Được s cho phép của Cha Quản Nhiệm và sự nhiệt thành ủng hộ của quý Cha và quý Thầy Việt Nam trong vùng lân cận Chicago, trại hè Hiệp Nhất dành cho giới trẻ và các Anh Ch / Cô Chú có tâm hồn trẻ sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2016.
  • Đa Điểm:  Kankakee State Park
  • Thời Gian:  Từ 5:00 chiều ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến 12:00 trưa ngày 19 tháng 6 năm 2016
  • Điều Kiện:  18 tuổi trở lên; nếu dưới 18 tuổi, phải có phụ huynh đi chung
  • Lệ phí cho mỗi trại viên là $40.00 (bao gồm di chuyển, nội trú và ăn uống) Lệ phí có thể đóng với anh Chinh, (đoàn trưởng CĐ Sêraphim) hoặc ch Lan (đoàn trưởng CĐ Têrêsa).  BTC nhận tiền mặt, hoặc có thể viết ngân phiếu trả cho Saint Henry Catholic Church với phần ghi chú Trại Hè Hiệp Nhất.
Đây là một cơ hội cho tất cả giới trẻ chúng ta ngồi lại với nhau để vui chơi, học hỏi và kết nối tình thân đến tất cả mọi người. 
Muốn ghi danh tham dự trại hè HIỆP NHẤT, xin nhấn chuột vô Ghi Danh Cắm Trai.  Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm tin tức, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức qua email btctraihe@sainthenrychicago.com hoặc một trong những người dưới đây.
  • VŨ LỘC (773)988-4991
  • KHÚC CHINH (773)679-1723
  • NGUYỄN PHÁP (847)681-3474

Xin mọi ngưi cùng ủng hộ cho trại hè HIỆP NHẤT!!!