Chương Trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh

Thứ Năm Tuần Thánh - 29/3/2018

 7:30 am      Kinh Sáng

6:00 pm      Thánh Lễ Tiệc Ly (Tiếng Anh)

8:30 pm      Thánh Lễ Tiệc Ly (Tiếng Việt)

10:00 pm    Chầu Lượt

 

Thứ Sáu Tuần Thánh - 30/3/2018

 7:30 am      Kinh Sáng

12:00 pm    Đàng Thánh Giá (Tiếng Anh)

3:00 pm      Đàng Thánh Giá Trọng Thể (Tiếng Việt)

6:00 pm      Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Tiếng Anh)

8:30 pm      Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Tiếng Việt)

10:00 pm    Ngắm Đứng

 

Thứ Bảy Tuần Thánh - 31/3/2018

 7:30 am      Kinh Sáng

6:00 pm      Lễ Vọng Phục Sinh (Tiếng Anh)

8:30 pm      Lễ Vọng Phục Sinh (Tiếng Việt)

 

Chúa Nhật Phục Sinh - 01/4/2018

 8:00 am      Đại Lễ Phục Sinh (Tiếng Việt)

10:00 am    Đại Lễ Phục Sinh (Tiếng Anh)

1:30 pm      Đại Lễ Phục Sinh (Tiếng Việt)What is Renew My Church - Archdiocese of Chicago

https://www.givecentral.org/location/428